Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vi søker etter en engasjert vernepleier eller miljøterapeut som ønsker å jobbe sammen med oss.

Er du en faglig engasjert vernepleier eller miljøterapeut med stor interesse for menneskene rundt deg? 

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en engasjert vernepleier eller miljøterapeut. 

Byggstien bofellesskap er en del av virksomheten Bo og aktivitet Nord og er lokalisert på Madla. Det er gode bussforbindelser og flott turområde i nærheten. Bofellesskapet er døgnbemannet og gir tjenester til 6 beboere med ulike hjelpebehov.

Målet for Bo og aktivitet Nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 16 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Arbeidsoppgaver:

Vi verdsetter en kultur hvor medarbeidere og leder involverer hverandre og betrakter det som en styrke å løse oppgavene i fellesskap.

Du skal i stillingen som vernepleier eller miljøterapeut:

 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet. 
 • Ivareta primær- og/eller sekundærkontaktansvar.  
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter. 
 • Dokumentere i CosDoc: oppfølging, evaluering og oppdatering av tiltaksplan, daglig rapportering, og registering av avvik. Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS.
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. 
 • Påse til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard. 
 • Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak. 
 • Holde deg kontinuerlig oppdatert ved bruk av e-post og Microsoft Teams. 
 • Delta aktivt i ressursgrupper i Bo og aktivitet Nord. 
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt. 
 • Ivareta et godt samarbeid med pårørende.
 • Ha en veiledende rolle ovenfor kollegaer, og tilby en hjelpende hånd der det er behov.
 • Bo og aktivitet Nord er i gang med å implementere PAS (positiv atferd støtte) som metode i alle avdelinger. Du som vernepleier/miljøterapeut vil få en sentral rolle i implementeringsprosessen.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter deg som er autorisert vernepleier eller har en bachelorgrad innen helse og sosialfag.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med brukergruppen. 
 • Du har erfaring med utfordrende atferd.  
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre det lille ekstra for våre beboere.  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen. 

Personlige egenskaper:

Du skaper gode relasjoner. Det forventes gode kommunikasjonsferdigheter med beboere og kollegaer.

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.  
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.  
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap. Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer. 
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.
 • I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker.
 • Du er en aktiv og sosial person som har evnen til å dele humor og glede.
 • Virksomheten har en egen bil og det er derfor en fordel om du har sertifikat.
 • Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.
 • Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring.  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag. 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne. 
 • God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler.
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper og kurs  (PAS, MAP).
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning. 
 • I Byggstien bofellesskap har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne ansatte. 
 • Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
  Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet. 
 • Lønn: 
  645500 Vernepleier årslønn 459 100 – 552 100 (Turnustillegg på kr. 20 000 årlig for 100% stilling).
  667500 Miljøterapeut årslønn 459 100 – 537 900.