Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter deg som vil jobbe for å tilby gode og fremtidsrettede helsetjenester som bedrer hverdagen for helsepersonell og pasient

Offentlig forvaltning

Helse Sør-Østs utviklingsplan setter ambisiøse mål for regionen frem mot 2035. Sykehuspartner HF skal legge til rette for å nå disse målene gjennom blant annet å identifisere og planlegge vår aktivitet slik at tjenestene og teknologi understøtter sykehusenes fremtidige behov. Dette innebærer også en endring av måten Sykehuspartner HF leverer sine tjenester på.  

Vi søker nå en sterk fagleder som kan ta eierskap til styring av tjenestene innenfor porteføljen Somatisk behandling og som vil være en pådriver for det verdifulle samspillet mellom forretning, teknologi og mennesker. Porteføljen består av kliniske og medisinsktekniske spesialapplikasjoner som er kritiske i helsepersonellets arbeid med å bedre helse og redde pasienters liv. De fleste av disse applikasjonene er lokale, slik at en viktig oppgave vil være å styre porteføljen i retning fellestjenester og samtidig sikre at verdiskapningen er orientert rundt helsepersonellets behov. 
 
I rollen må du ha evne til å sette deg inn i og forstå helseforetakenes behov og inneha en teknisk forståelse slik at du kan se mulighetsrommet til å imøtekomme disse behovene gjennom tjenestene Sykehuspartner tilbyr. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med kompetente kollegaer fra ulike deler av Sykehuspartner.
 
Du må trives med varierende oppgaver, samt ha evne til å jobbe selvstendig for å drive prosesser og arbeid fremover. Du vil bli ønsket velkommen i en avdeling med godt samarbeid, mye erfaring, og som villig deler egen kompetanse for å spille hverandre gode.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for å definere og utvikle tjenesteporteføljen på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst
 • Ansvar for regionalisering og standardisering av egen tjenesteportefølje i henhold til strategi og føringer fra Helse Sør-Øst RHF
 • Analysere kundebehovet og utvikle strategi og veikart for tjenesteområdet
 • Identifisere hvor og hvordan helsetjenestene kan utvikles og forbedres ved smart bruk av teknologi
 • Bidra til innovasjon, brukerorientering og kontinuerlig utvikling
 • Delta i og lede prosesser og arbeid med å videreutvikle tjenesteområdene internt i Sykehuspartner 

Kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om og innsikt i samspillet mellom teknologi, forretning, økonomi og gevinstrealisering
 • Erfaring med prosessarbeid, gjerne kjennskap til smidig utvikling, lean, design thinking eller tilsvarende
 • Kjennskap til ITIL
 • Erfaring med porteføljestyring, tjeneste- eller produktorientering, samt kunnskap om helsesektoren vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du kjenner deg igjen i våre verdier "Fremoverlent - Ansvarlig - Medspiller"
 • Du er kundeorientert med en god forretningsforståelse
 • Du er strukturert, handlekraftig og løsningsorientert
 • Du er analytisk og har gode evner for å tenke strategisk og helhetlig
 • Du er en relasjonsbygger som skaper resultater i samspill med de rundt deg
 • Du liker å dele av din erfaring, samtidig som du er åpen for ny kunnskap

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver som bidrar inn i et viktig samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kollegaer
 • Mulighet til å være med å utvikle fremtidens helsetjenester
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lokaler i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.