Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter de beste lærlingene i ambulansefaget med oppstart 2024

Offentlig forvaltning

Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene Drammen, Ringerike, Kongsberg samt Hallingdal sjukestugu. Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli og Rødberg, Ringerike, Nes, Ål, Gol, Hemsedal og Geilo.

For aktuelle kandidater vil det i år gjennomføres fysiske opptaksprøver 24. januar 2024. De som er videre fra denne dagen blir innkalt til intervjuer i tidsrommet 29. januar til 9. februar. Alle som er med fra dette blir så videre tatt med til opptaksprøver 19. og 20. februar i Drammensområdet.

Deltagelse og gjennomføring av disse dagene er en forutsetning for tilbud om lærekontrakt.

Krav til fysisk egnethet tilsvarende opptak bachelor paramedisin må kunne innfris. Det fylles ut egenerklæringsskjema som skal vedlegges søknaden, og det blir innkalt til tester for aktuelle kandidater.

Skjema om egenerklæring for utfyllelse finner du her: https://ehandbok.vestreviken.no/document/106502

Det forventes at man vedlikeholder en god fysisk form i ansettelsesforholdet. 

Alle attester og vitnemål, samt kopi av førerkort og helseattest for førerkort klasse D av nyere dato må være vedlagt søknaden - ellers vil den ikke bli vurdert.

Det forventes at avdelingens bestemmelser følges når det gjelder kurs, fagutvikling og lignende. 

Vi jobber kontinuerlig mot en null visjon. Null feil og null skader. Null feil i pasientbehandling og null skader på pasienter, eget personell, biler, utstyr og stasjoner. Du må kunne identifisere deg med våre verdier: Kvalitet, Åpenhet, Respekt og Arbeidsglede.

De som avslutter skolegang sommeren 2024 sender ved siste karaktervurdering når denne foreligger.

Kvalifikasjoner:

 • Bestått eksamen VG1 Helse og oppvekstfag, og VG2 ambulansefag. Både programfag, fellesfag og prosjekt til fordypning må være godkjent og dokumentert før kontraktinngåelse. 
 • Førerkort klasse B ved oppstart.
 • Helseattest av nyere dato for førerkort klasse D.
 • Bruk av PC og de vanligste programvarene.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.
 • Tilfredsstillende fysikk i henhold til krav.

Personlige egenskaper:

 • God kommunikasjon-, samarbeid- og samhandlingsevner. Personlig egnethet og holdninger.
 • Gode evner til å omsette teori til praksis.
 • Kunne takle stress og påkjenninger.
 • Strukturert og systematisk.
 • Gode evner til å ta selvstendige avgjørelser.
 • Kunne lese, forstå, samt anvende aktuell teori og kunnskap i praksis.
 • Ta eget initiativ til å holde seg faglig oppdatert. 
 • Normalt god fysikk og psykisk helse, samt egnethet for yrket.
 • Det forventes tydelig initiativ til å holde seg faglig oppdatert og bestå årlige sertifiseringer.
 • Det forutsettes en aktiv interesse og arbeid med læreplan slik at læringsmål blir innfridd. 
 • Du kan ta ansvar for egen læring og progresjon i faget.

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og godt fagmiljø med dedikerte veiledere og kollegaer.
 • Gjennomarbeidet og utprøvd system for læring og utvikling.
 • Jevnlig oppfølginger med veiledere og instruktører.
 • Et bredt opplæringstilbud med fagdager, øvelser, samlinger, og gode veiledere.
 • Gode velferdsordninger.  
 • Jevnlig oppfølging gjennom lærlingløpet for å sikre måloppnåelse i henhold til læreplan.
 • Årshjul med fagdager, undervisning og simulering.