Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker etter behandler i MBT-teamet 

Offentlig forvaltning

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger, 10 leger i spesialisering, 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester og en seksjon for fellesfunksjoner- og tjenesteutvikling. 

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter. 

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk B er en av tre allmennpsykiatriske poliklinikker. Poliklinikken har base i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, og har i tillegg spesialkompetanse på traumelidelser og personlighetsforstyrrelser.
Poliklinikken har tre team; Skjematerapiteam, MBT-team og traumeteam. MBT-teamet er godt etablert og tilbyr MBT-behandling (Mentaliseringsbasert terapi).
Traumeteamet tilbyr kunnskapsbasert traumebehandling i form av EMDR og CT-PTSD.
 
Vi søker behandler til MBT-teamet med kompetanse eller interesse for MBT- og gruppeterapi. Dersom du vil vite mer er du velkommen til å besøke teamet og bli kjent med hvordan teamet jobber.

Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker behandler, det vil si høgskoleutdannet med relevant videreutdanning eller psykolog med utdanning i, eller spesiell interesse for MBT- og gruppebehandling.
 • Gode teamarbeidsferdigheter.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt og selvstendig.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og deltagelse i DPSets egen internundervisning
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.