Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker engasjerte sykepleiere/vernepleiere til vår innholdsrike og fagfylte seksjon

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en arbeidshverdag hvor ingen dag er lik?

Er du en person som har et genuint engasjement rundt det å jobbe med menneskermed psykiske lidelser?

Vi er en seksjon som stadig er i endring og trenger derfor ansatte som vil være med på å trekke seksjonen fremover.

Vi trenger deg som er opptatt av å utvikle deg faglig, er ansvarsbevisst, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med et godt hjerte. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetsykehus HF. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fire psykoseseksjoner og en affektiv seksjon. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behovfor øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/bydeler iopptaksområdet.

Seksjon C er en lukket sekjson med 12 døgnplasser, og vi behandler primært pasienter med psykoselidelser. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi og medikamentellbehandling. Vi tilstreber et godt  terapautisk miljø hvor pasientene kan oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring. 

Vi søker nå etter sykepleier/vernepleier i 100 % fast stilling samt 1 års svangerskaps vikariat i 90 % for tiden på dag/kveld og hver 3.helg.  

Arbeidsoppgaver:

Hos oss vil du få jobbe med dokumentasjon og utarbeidelse av behandlingsplaner i dokumentsystemet DIPS. Du vil treffe og samarbeide med et tverrfaglig team rundt hver enkelt pasient og delta i målrettet miljøterapi. 

Det forventes at du hjelper til med seksjonens daglige gjøremål og er med på å bidra til utviklingen av seksjonen. Det stilles krav til at du deltar på trening i fysisk konflikthåndtering, dette er noe du får her hos oss. Du må bidra til at avdelingen driftes faglig forsvarlig og du vil få samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartenere. 

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker oss engasjerte kollegaer med interesse for psykisk helsearbeid og akuttpsykiatri.

Bachelor i sykepleie/vernepleie, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse/psykisk helse og rus.

Personlige egenskaper:

Du er en person som er engasjert og faglig interessert, løsningorientert og fleksibel. Du er trygg i deg selv, lojal mot dine kolleger og arbeidsplassen. 

Du er tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjon med andre. Du lar deg ikke lett stresse og trives med å jobbe i et miljø som til tider kan være hektisk, du er en person som både fysisk og psykisk er skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utagering. 

Du samarbeider godt med andre og liker å jobbe tverrfaglig. 
Vil vil foreta en helhetsvurdering på bakgrunn av din utdanning, erfaring og egnethet.

Vi tilbyr:

Hos oss får du et godt arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre. Du får en uforutsigbar og spennende arbeidshverdag med mye faglig innput.

Vi har jevnlig undervisninger innen forskjellige temaer og et miljø med høy takhøyde. 

Seksjon C har arbeidsoppgaver som er utfordrende og varierte, ingen dag er lik! 

Og vi har et arbeidsmiljø som byr på mange gode samtaler og sosialeopplevelser. 

Ahus har en sentral beliggenhet med gode velferdstilbud for sine ansatte. Vi har også bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. 

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.