Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker engasjerte og dyktige Sykepleiere/vernepleiere 

Offentlig forvaltning

Vi er i en spennende utvikling- og omstillingsprosess der klinikken har besluttet å øke kapasiteten fra 6 til 10 senger. Vi søker derfor flere kollegaer som vil være en del av vårt dyktige team. Kanskje er nettopp du den vi ser etter?

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost har ledig 100%  x 2 faste stillinger for sykepleier/vernepleier med arbeidstid for tiden dag/aften med hver 3 helg . Tiltredelse etter avtale. 

Vi kan tilby engasjerte kollegaer i et godt tverrfaglig team, bestående av overleger, psykologspesialist, sykepleiere, helsefagarbeidere, miljøterapeut, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut, i et spennende fagfelt i utvikling

Vi utreder og behandler pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte lidelser hos eldre over 65 år. Diagnostisk uklare tilstander der det er mistanke om kognitiv svikt eller demens, også hos personer under 65 år. Fremover kan det bli noen endringer i pasientgruppen, mot mer affektive lidelser. Vi driver systematisk arbeid med kvalitet og deltagelse i kvalitetsregistrene KVALAP og NORKOG. Utredningsposten har et tett og godt samarbeid med Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT poliklinikk, og det forventes fleksibilitet i forhold til å bidra på tvers av avdelingene ved behov. Videre har vi et god samarbeid med de psykiatriske akuttpostene. 

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhetspost og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier. Må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Det er en fordel med relevant videreutdanning i psykiatri
 • Kjennskap til DIPS og MetaVision er den fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid, alderspsykiatri og kognitiv utredning er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av faglig kvalitet og god pasientbehandling
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet, og har høy arbeidskapasitet
 • Du har gode evner til å kommunisere, samarbeide og skape gode relasjoner med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du er pålitelig, endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Trivelig og godt arbeidsmiljø, i fine, egnede lokaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.