Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker en utadvendt prosjektleder  som kan sjonglere flere baller samtidig  

Offentlig forvaltning

"Monet" er kallenavnet på Moderniseringen av nettverket i Helse Sør-Øst. Ny hardware og software skal skiftes ut, og Ahus er tidlig ute i moderniseringsløpet. Det regionale prosjektet er nå klar for å skifte ut alle kantswitcher på Ahus. Dette er en svært samfunnskritisk oppgave og nå trenger vi en engasjert prosjektleder for å gjennomføre selve implementeringen på Ahus. Stillingen krever et tett samarbeid med vår driftsleverandør Sykehuspartner, det regionale prosjektet og sykehusets ansatte. Stillingene tilhører IT-gjengen i  seksjon E-helse i avdeling Medisinsk teknologi og ehelse som har ansvaret for teknologi og IKT på sykehuset. IT-gjengen leverer sykehusets Digitale arbeidsplass og ønsker å tenke helhetlig  for å sikre at vi utnytter samfunnets ressurser på best mulig måte. Det vil derfor være rom for å bidra på andre områder hvor teamet også har leveranser.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.


Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant utdanning på bachleor nivå, eller tilsvarende kompetanse som kan kompensere for dette. 
 • Evne til god skriftlig fremlegg.
 • Du har ferdigheter og erfaring med bruk av teknologi og forvaltning av IT-systemer. 
 • Du har erfaring fra prosjektarbeid og er gjerne prince2 sertifisert. 
 • Kjennskap til klinisk virksomhet er en stor fordel men ikke et krav. 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper:

 • Du er utviklingsorientert og har evnen til strategisk helhetsvurdering.
 • Du er serviceorientert og imøtekommende. 
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er pasient/brukerorientert
 • Du er fleksibel, strukturert, og utnytter dine sosiale ferdigheter til å bygge gode relasjoner og nettverk.
 • Du er proaktiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse 

Vi tilbyr:

 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag