• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  29.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1352, KOLSÅS
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947568
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 10.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Vi søker en person som er god på tilrettelegging, drift og analyse av materiellsystemer

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte. 

Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøyer som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Til vår Planseksjon i Landkapasiteter søker vi etter en engasjert, strukturert og analytisk person med kunnskap om og interesse for å bidra til at materiellets livsløp blir så bærekaftig og ressurseffektivt som mulig. Du vil få ansvar for å yte rådgivning og støtte innen bl.a. tilrettelegging for drift, utarbeidelse av logistikkanalyser, levetidskostnader og koordinere utvikling av logistikk-understøttelsesavtaler i relasjon til helhetlig drift og forvaltning av landsystemer. Du vil i stor grad være med å forme din egen hverdag. For rett person er det gode muligheter for faglig utvikling i stillingen.   

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte og veilede tekniske saksbehandlere (TSB) og tekniske koordinatorer (TK) ved anskaffelse, oppgradering og forvaltning av landmateriell, herunder å utarbeide krav, tilrettelegge for drift, samt utarbeide logistikkanalyser, levetidskostnader og veilede ved utvikling av logistikkunderstøttelsesavtaler
 • Etablere og vedlikeholde effektive kompetansenettverk innen fagområdene systemteknikk (SE) og integrert logistikkstøtte (ILS) i avdelingen, og bidra til at det jobbes systematisk etter en enhetlig metodikk og at det legges til rette for organisatorisk 
 • Overordnet oppfølging og koordinering av drifts- og rammeavtaler (logistikkunderstøttelsesavtaler) gjennom levetiden
 • Opplæring av tekniske saksbehandlere og tekniske koordinatorer innen ansvarsområdet
 • Kontinuerlig forbedring av prosesser, prosedyrer og arbeidsmetodikk

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå innen relevante ingeniørfag med spesialisering innen integrert logistikkstøtte, systemteknikk, driftsavtaler, prosjektledelse, økonomi eller tilsvarende
 • 5 års relevant erfaring fra offentlig eller sivil sektor
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 

Personlige egenskaper:

 • Systematisk, nøyaktig og analytisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og lett for å etablere relasjoner og nettverk
 • God teknologi- og systemforståelse, med evne til å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du er resultatorientert, god til å organisere og skape engasjement rundt de oppgaver som skal løses

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, stillingskode 1363, lønnsspenn kroner 593 500 til 661 400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  29.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1352, KOLSÅS
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947568
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 10.01.2023