Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker en laborant/laboratorieassistent, vil DU bli vår nye kollega?

Offentlig forvaltning

Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker er organisert i Klinikk for laboratoriemedisin og er lokalisert på Rikshospitalet. Seksjonen utfører oppdrag for politi og rettsvesen i Norge, og virksomheten er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025. Arbeidet består i undersøkelse av biologiske spor i straffesaker med kartlegging av biologisk materiale, sporsikring og påfølgende DNA-analyser. Seksjonen er organisert i tre enheter som jobber tett sammen.

Enhet for sporsikring og saksbehandling har nå en ledig 100 % fast stilling som laborant/laboratorieassistent, med oppstart etter avtale.

Vi er 23 ansatte der arbeidsoppgavene i hovedsak går ut på å undersøke og sikre biologisk materiale, mikroskopere og utarbeide sakkyndige uttalelser. For avlasting av de arbeidsoppgavene som ikke er direkte knyttet til dette arbeidet ønsker vi hjelp med blant annet bestilling av varer, ukentlig vask av undersøkelsesrom og rengjøring/autoklavering av utstyr.  Da dette er en ny stilling må det påregnes betydelig fleksibilitet i arbeidsoppgavene. 

Som nyansatt laborant/laboratorieassistent hos oss vil du få en solid opplæring med god oppfølging, for en selvstendig arbeidshverdag med støtte fra gode kolleger.  

For å bidra til god og effektiv drift ved enheten er det ønskelig at den som ansettes arbeider mandag til fredag fra ca. 07:00-14:30. Det er derfor viktig at du tenker igjennom arbeidstiden før du søker. Eksakt arbeidstid kan avtales med nærmeste leder.

I denne stillingen får man tilgang til taushetsbelagt informasjon fra politiet. Den som får tilbud om ansettelse må fremvise både uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. politiregisterloven § 18.

Vil DU bli vår nye kollega og en del av vår flotte avdeling? Da ønsker vi å høre fra deg, og gleder oss til å få nettopp DEG med på laget i fremtiden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

Krav til stillingen:

 • Minimum fullført videregående utdanning, fortrinnsvis fagbrev innen laboratoriefag/annen relevant utdannelse.
 • God forståelse for rengjøring og autoklavering av utstyr som skal gjenbrukes.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk er en forutsetning.
 • Det er ønskelig med minimum 3 års arbeidserfaring fra lignende arbeid.

Vitnemål og attester må lastes opp i Webcruiter sammen med søknaden.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi stor vekt på personlige egenskaper ved ansettelsen. I denne stillingen trenger vi deg som er selvstendig og som ser hva som trengs å gjøres av arbeidsoppgaver. 

Vi ønsker at du:

 • Har høy arbeidsmoral og stå-på vilje for effektiv drift av enheten.
 • Har god arbeidskapasitet.
 • Trives med en rutinepreget arbeidshverdag.
 • Er fleksibel og har evnen til å omstille deg raskt.
 • Arbeider nøyaktig og systematisk for å forhindre kontaminering.
 • Setter høye krav til kvalitet og følge gjeldende prosedyrer og retningslinjer.
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
 • Individuell tilpasset opplæring.
 • Lønn etter avtale innenfor OUS sine overenskomster.