Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker en faglig engasjert overlege/psykiater i 50 % stilling

Offentlig forvaltning

Vi søker en faglig engasjert psykiater i 50 % stilling i nyopprettet FACT team i Gardermoregionen. 

DPS Øvre Romerike (DPØ) er alltid i utvikling og vi utvider vår tjeneste med FACT team i 2023. Denne stillingen som overlege har seksjonsleder i psykosepoliklinikken (TIRe) som nærmeste leder.  Stillingen er tilknyttet FACT teamet og er  lokalisert i Nannestad. 

Vil du være med å utvikle noe nytt, sammen med andre, på tvers av kommunegrenser og linjer i hjelpeapparatet? Da får du nå en sjelden mulighet!. 

FACT Gardermoregionen er et nyopprettet , tverrfaglig team som består av ansatte fra DPS Øvre Romerike og kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal. FACT teamet er aktivt oppsøkende og recoveryorientert, der spesialisthelsetjenesten sammen med kommunehelsetjenesten møter pasienten, pårørende og andre samarbeidspartnere der pasienten oppholder seg. Teamet skal gi støtte til pasientens bedringsprosess, tilby tett oppfølging og målrettet behandling.

Målgruppen er mennesker med alvorlig psykisk lidelse ofte i kombinasjon med avhengighetsproblematikk. Teamet gir en helhetlig tilnærming og behandlingstilbud med fokus på psykopatologi, arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. 

Som overlege i et FACT team vil du være med å utvikle FACT teamet sammen med kolleger etter FACT modellen. Teamet vil bestå av 5 Casemanagere med ulik helsefaglig bakgrunn, Psykologspesialist, Psykiater, Teamleder og kontorfaglig. Teamet jobber i tett samarbeid med kollegaer i DPS, Avdeling for rus og avhengighet, de kommunale Rus og Psykiatritjenester og IPS (Individual Placement and Support )

FACT teamet er organisert under psykoseteamet ved DPS Øvre Romerike (TIRe) der vi utreder og behandler mennesker med  mistanke om psykose, førstegangspsykose, tilbakevendende psykose, pasienter med psykoselidelse som trenger sammensatte tjenester og samtidig ruslidelse. TiRe har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) og pasienter dømt til behandling. TiRe er et godt etablert, tverrfaglig team sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege, 1 psykologspesialist, 2 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom og vil være faglig støtte for FACT teamet.  

Alle må søke elektronisk.

Du er velkommen som søker til stilling som psykiater i et utviklingsorientert fagmiljø basert på gjensidig tillit. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens og kommunehelsetjenestens rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Selv om FACT har fokus på frivillighet,  må du ha kjennskap, forståelse og erfaring med tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og dom til behandling som er forankret i TiRe. 
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i  FACT team. 
 • Erfaring fra arbeid i FACT team og interesse for aktiv oppsøkende arbeid. 
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner. Være bevisst på egen rolle i å bygge opp et fagteam med et godt arbeidsmiljø. 
 • God evne til å være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit. 
 •  Du er glad i faget ditt og kan dele din kunnskap med teamet på en stimulerende og likeverdig måte.
 • Må ha interesse for å arbeide i team.
 • Du er strukturert, målrette, ansvarsbevisst og har god gjennomføringsevne. 
 • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr:

 •  Arbeidserfaring du ikke får så mange andre steder.
 • Pionerarbeid med en godt etablert modell.
 • Sjansen til å være med å bygge et faglig sterkt økosystem
 • Deltakelse i et spennende utviklingsarbeid på tvers av kommunegrenser og faglige søyler.
 • DPS Øvre Romerike har et stort og godt overlegemiljø der overlege i FACT Gardermoen er inkludert. 
 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner!
 • Fokus på fag og på fagutvikling. Gode muligheter for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og/eller kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. 
 • Lønn etter avtale.