Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker en faglig engasjert overlege/psykiater 

Offentlig forvaltning

Vi søker en faglig engasjert psykiater . Vi  oppretter ny stilling i  100 % stilling som psykiater som administrativt er organisert i psykoseteamet ved DPS Øvre Romerike med ambulering på faste dager til psykoseteamet/ TiRe ved DPS Kongsvinger DPS. 

Seksjon psykose ved DPS Øvre Romerike er alltid i utvikling og er et faglig interessant og oversiktlig psykoseteam. Vi har et tett samarbeid med tilsvarende enhet på Kongsvinger DPS (KDPS), og denne gangen søker vi en psykiater som adminstrativt  skal tilhøre fagmiljøet hos oss  i psykoseteamet på Øvre Romerike, men skal få hovedansvar for oppfølging av psykosepasienter på Kongsvinger DPS, herunder pasienter underlagt TUD. Stillingen vil derfor primært være fysisk lokalisert på DPS Øvre Romerike, men vil innebære ambulering til Kongsvinger DPS på faste ukedager. Aktuelle dager for ambulering avtales nærmere. Ambulering kompenseres etter avtale.

Psykoseteamene ved DPS Øvre Romerike og DPS Kongsvinger utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon med rask utredning og behandling. Vi behandler pasienter med førstegangspsykose, tilbakevendende psykose, pasienter med psykoselidelse som trenger sammensatte tjenester og samtidig ruslidelse. Begge psykoseteam har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuell behandling og gruppebehandling  i form av IMR. Vi har også et tett samarbeid med IPS. Begge psykoseteam har kompetanse i psykoedukativt familiearbeid. FACT team er under etablering både ved Kongsvinger DPS og DPS Øvre. 

Seksjon psykose ved DPØ er tverrfaglig sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege, 1 psykologspesialist, 2 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom. Vi ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og  10 minutter fra Oslo Lufthavn.

Tire Kongsvinger er ett ganske nystartet team, men har allerede opparbeidet godt samarbeid med kommunene og pårørende, og satser på å styrke dette ytterligere fremover. Teamet består av engasjerte kollegaer med lang erfaring med psykoselidelser og pasientgruppen.

Alle må søke elektronisk.

Du er velkommen som søker til stilling som psykiater i et utviklingsorientert fagmiljø basert på gjensidig tillit. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av egne pasienter på liste.
 • Oppfølging av pasienter underlagt TUD, herunder kontrollundersøkelser og vedtak.
 • Være lege og spesialist  i forløp der andre kolleger er behandler.
 • Utføre spesialistvurderinger/rådgiving/ medisinvurderinger ,kvalitetssikring av pasientforløp i team, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med behandler.
 • Samarbeid med kolleger i teamet.
 • Delta i utredningsmøter.
 • Delta i behandlingsmøter.
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med fastleger.
 • Samarbeid med 1. linjetjenesten. 
 • Deltakelse i inntaksarbeid og inntaksteam.
 • Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS.
 • Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt.
 • Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet.
 • Veilede leger i spesialisering.
 • Deltakelse i bakvaktsordning for fem DPS i Akershus Universitetssykehus etter avtale. 
 • Bistå andre seksjoner ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens rolle i samfunnet (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Forståelse og erfaring med tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og dom til behandling. 
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam.
 • Ha god kunnskap om psykoselidelser. Erfaring fra psykosefeltet er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner. Må like å arbeide med andre, både pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit. 
 • Må ha interesse for å arbeide i team
 • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr:

 • Videre faglig utvikling og kompetanse. 
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Ambulering kompenseres etter avtale.