Ledig stilling

Oslo kommune

Vi søker en didaktisk dyktig og engasjert faglærer i fransk!

Offentlig forvaltning

Granstangen skole ligger på Furuset i Groruddalen, og får elever fra både Alna og Stovner bydel.

Skolens  fundament er vårt positive elevsyn, som blant annet innebærer arbeid med karakterstyrker til hver enkelt elev og en grunnleggende tanke om at atferd må møtes med anerkjennende kommunikasjon, omsorg og systematisk arbeid med årsaker fremfor symptomer.

Vi mener vi er en av Oslos, om ikke Norges, mest utviklingsorienterte skoler, og er godt i gang med implementering av ny læreplan i lys av vårt doble oppdrag, paradigmeskiftet innenfor mobbeforskning og prinsipper for dybdelæring. Skolen er karakterfri med unntak av karakterer ved halvårsvurderinger, og vi er en lekse- og prøvefri skole.

Samarbeidskulturen står svært sterkt i personalet på skolen. Vi jobber i lærende fellesskap for å løse komplekse utfordringer. Skolens strategiske satsninger handler om lese- og språkopplæring, målrettet miljøarbeid i og utenfor skoletid, og videreutvikling av praktisk og arbeidslivsrelevant undervisning. 

Arbeidsmiljøet på skolen er preget av godt humør, fleksibilitet og stor endringsvilje. Her er det godt å være!

Kvalifikasjoner:

Du har undervisningskompetanse i minst norsk og KRLE. Det er en fordel med undervisningskompetanse i andre fag. 

Du kan vise til gode resultater innenfor pedagogisk ledelse og undervisningspraksis forenlig med ny læreplan, eller en svært bevisst tankegang rundt hvordan du skal benytte din kompetanse til å ha god undervisningspraksis.

Du kan vise til erfaring med og/eller kunnskap om vurdering for læring.
Lærerspesialister oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper:

Du har flere av følgende egenskaper: 
Du har et positivt menneskesyn! Hos oss innebærer dette blant annet å se det beste i hver enkelt, tanken om at atferd er en prosess, et fokus på å trene opp karakterstyrker hos elevene, og å aktivt bygge gode relasjoner ved hjelp av anerkjennende kommunikasjon, varme, omsorg og oppriktig nysgjerrighet i møte med alle elever og medarbeidere.

Du viser respekt for andre teammedlemmers og elevers meninger og bidrag; viser empati; lytter, støtter og bryr deg om andre; rådfører deg med andre og har god evne til å tilpasse deg andre.

Du uttrykker meninger, informasjon og nøkkelpoeng på en klar måte; holder presentasjoner og snakker til forsamlinger med dyktighet og selvtillit; reagerer raskt på elevenes behov, reaksjoner og tilbakemeldinger og er troverdig i din kommunikasjon.

Du er etisk bevisst og viser integritet; fremmer og forsvarer prinsippet om like muligheter for alle.
Du etablerer uten vanskelighet gode relasjoner med elever og dine kollegaer.

Du opprettholder en positiv holdning til arbeidet; arbeider effektivt i et hektisk miljø; kontrollerer egne følelser i vanskelige situasjoner; aksepterer og lærer av kritikk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en spennende, utfordrende og morsom jobb i et hektisk miljø preget av godt humør og mye humor, et arbeidsmiljø med sterkt fokus på og hard jobbing for elevenes beste. 

Vi har fine, nye lokaler, store og gode spesialrom og arbeidsrom, ligger rett ved gode buss- og baneforbindelser og har et sterkt sosialt fellesskap i kollegiet. 

Vi jobber gjennomgående med kompetanseheving og undervisning i lærende felleskap. Nye lærere inngår i mentorordningen hos oss, med erfarne lærermentorer og ukentlig oppfølging. I tillegg har skolen et svært godt mentortilbud for nyansatte og nyutdannede. 

Stillingen lønnes etter gjeldende lov- og avtaleverk.