Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker diabetessykepleier til fast stilling! Er du vår nye kollega?

Offentlig forvaltning

Vi søker en ansvarsbevisst og utviklingsorientert person til vår poliklinikk

Vi søker en sykepleier med videreutdanning innen diabetesbehandling.

Du vil delta i våre tverrfaglige behandlerteam. I avdelingen har vi i dag følgende faggrupper; sykepleiere, helsesykepleier, fysioterapeut, kliniske ernæringsfysiologer, psykologspesialist og leger. Vi utreder og behandler et bredt spekter av pasienter innenfor områdene hormonsykdommer og overvekt. Avdelingen har meget høy poliklinisk aktivitet med ca. 25 000 polikliniske konsultasjoner per år. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre med pasienten i fokus. Vi søker primært en sykepleier med videreutdanning innen diabetes.

Litt om oss:

Hormon, overvekts- og ernæringspoliklinikken er en av fire seksjoner i avdeling for hormonsykdommer, overvekt og ernæring. Utover seksjon poliklinikk er det en fagseksjon (leger), forskningsseksjon og kontorseksjon. Avdelingen har ca 70 ansatte fordelt på de ulike seksjonene. Vi har fokus på helhetlige tverrfaglige behandlingsforløp, og dine arbeidsoppgaver vil tilpasses avdelingens behov. Vi sikrer nødvendig kompetanse til de oppgavene som skal utføres. Det forventes at den som tilsettes både kan håndtere selvstendig/individuell poliklinikk, gruppeundervisning og -veiledning, og eventuelt tilsyn ved andre avdelinger. Erfaring med eller interesse for forskning kan være av interesse da avdelingen er nasjonalt og internasjonalt anerkjent for sin forskningsaktivitet.

Dersom du synes dette høres spennende ut, håper vi du søker hos oss, og at du i søknadsbrevet skriver litt om hva din motivasjon for stillingen er.

Tiltredelse etter avtale. Ved eventuell intern ansettelse kan det også bli aktuelt å tilby søkere et vikariat. Vi vil også kunne tilby søkere uten ønsket videreutdanning innen diabetes et vikariat.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsepersonell som sykepleier.
 • Høyere utdanning på universitetsnivå (samt videreutdanning i diabetessykepleie).
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

  Personlige egenskaper:

  • Du er både selvstendig og ansvarsbevisst.
  • Du har gode samarbeidsevner.
  • Du trives med å jobbe tverrfaglig.
  • Vi vektlegger personlig egnethet.

  Vi tilbyr:

  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP.
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

  Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.