Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker deg som gløder for akuttmedisin

Offentlig forvaltning

 

Akuttmottaket ved Drammen sykehus søker deg som er en erfaren sykepleier med interesse for akuttmedisin og den akuttmedisinske pasienten, og som ønsker å jobbe ved Vestre Viken sitt største akuttmottak. Vi ser etter deg som gløder for faget og som liker å jobbe i team for å levere kvalitetssikret, god sykepleie til våre pasienter.

Ønsket oppstart: snarest. Søknader behandles fortløpende.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Akuttmottaket ved Drammen sykehus er organisert under Avdeling for akuttmottak. Om noen år skal vi flytte inn i nye Drammen sykehus og helt nye lokaler, så vi har en spennende tid foran oss.

Akuttmottaket tar i snitt imot 100 pasienter daglig. Vi utfører mottak, behandling og stabilisering av pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Akuttmottaket tar i mot både polikliniske pasienter og pasienter til innleggelse. Vi har i tillegg en sykepleierdrevet bruddklinikk. En observasjonspost med 8 senger er en del av akuttmottaket, her blir pasienter lagt inn til observasjon i påvente av videre avklaring. Personalet roterer på de forskjellige stedene med utgangspunkt i egen kompetansestige. 

I akuttmottaket er vi en fremoverlent gjeng med mange ansatte. Vi er AMM leger (akutt og mottaksmedisinere), helsesekretærer, sykepleiere, hjelpepleier, assistenter, avdelingsledelse, traumekoordinator og fagutviklingssykepleiere. I tillegg har vi et nært samarbeid med fagspesifikke leger fra samarbeidende avdelinger. Hos oss får du en rask breddekompetanse i møte med de fleste fagområder, inkludert medisin, kirurgi, ortopedi, nevrologi, ØNH, Gynekologi og reumatologi. Vi tar også imot ustabile, kritisk syke pasineter i tverrfaglige mottaksteam, som feks traumeteam, medisinsk team og barneteam.

Vi har behov for sykepleiere i både vikariat og faste tillinger, i varierende stillingsprosent. Vi har tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. Du må beregne flere kvelds og nattevakter.

Som ny sykepleier hos oss vil du bli fulgt opp av dine kontaktsykepleiere og fagutviklingssykepleier. Vi har fokus på kompetanseutvikling og har en kompetansestige der hvert trinn har tilhørende ansvar og roller. Kompetansestigen vil bli tilpasset søkerens kompetanse, erfaringsnivå og egnethet. Hos oss er det god kultur for å spørre og hjelpe hverandre.

 

Vi søker nå etter flere nye medarbeidere og ønsker nettopp deg som gløder for det akuttmedisinske faget.

Se filmen av en av våre ansatte her: https://youtu.be/8cO2gAUshao?si=A8_ueazZjamEa8Gf 

 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Har to års relevant sykepleieerfaring, fortrinnsvis fra sykehus da vi til tider får inn dårlige pasienter med komplekse diagnoser
 • Har gode datakunnskaper, dette er nødvendig i en digital helsehverdag
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig da vi står i akutte situasjoner hvor det blir gitt raske beskjeder mellom faggrupper som gjør at kommunikasjonen må være tydelig
Akuttsykepleiere, avansert klinisk sykepleier eller intensivsykepleier vil bli foretrukket da sykepleien til tider holder meget høyt faglig nivå

 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

I tillegg er følgende punkter viktige for oss:

 • Vi ønsker deg som har et ekte engasjement for akuttmedisin og den akutte, kritisk dårlige pasienten
 • Du er ansvarsbevisst, ha stor arbeidskapasitet, kan ta raske beslutninger, ser løsninger og liker uforutsigbarhet. 
 • Du må kunne trives med travle dager der du må omstille deg raskt og har evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Du må kunne bidra til et positivt arbeidsmiljø, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, være serviceinnstilt, ha pågangsmot og være lojal til arbeidsplassen din

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med høyt sykepleiefaglig og legefaglig nivå
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fokus på fagutvikling, kursing og sertifisering
 • En avdeling med fokus på kontinuerlig forbedring
 • En arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Fleksible turnusordninger - for tiden ønsketurnus
 • Sertifisering i gipsteknikk og hofteblokkade (FICB)
 • Mulighet for støtte til akuttsykepleierutdanning
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035