• Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2022
 • Sted:
  SKIPTVET
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SKIPTVET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4621523
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune
Ledig stilling

Skiptvet kommune

Vi søker deg som er utdannet innenfor helse- og sosialfag

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse:

Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetanse som fysioterapi, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m. f. Pleie- og omsorgstjenesten har som hovedmål å bidra til at den enkelte opplever mestring i hverdagen.

 

Ønsker du å være med og starte opp driften av 5 tilrettelagte omsorgsleiligheter for unge med bistandsbehov i Torggården midt i Skiptvet sentrum? Da er du velkommen som søker hos oss!

Arbeidet med den nye Torggården er i full gang. Prosjektet er utviklet av Omtanke AS gjennom sitt datterselskap Skiptvet Sentrumsutvikling AS, i godt samarbeide med Skiptvet kommune, og skal stå ferdig høsten 2022. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Skiptvet kommune.

Det bygges 2 bygg:

 • Omtankebygget, som ligger lengst vekk fra Storveien, inneholder parkeringskjeller, disponible næringslokaler, samt 22 omsorgsboliger og personalbase. Bygget blir på 5 etasjer over terreng.
 • Tårnbygget ligger ut mot Storveien, og det er parkeringskjeller og tekniske rom under deler av bygget. I 1. og 2. etasje er det bibliotek. Det blir også kafé i 1.etg. 3. etasje inneholder 5 omsorgsboliger for unge beboere. Bygget blir på 7 etasjer over terreng.

Det blir også et fint torg med møteplasser og vannfontener.Torggården skal bli et signalbygg, og begge lokaler skal etter planene være ferdige til å tas i bruk fra oktober/ november 2022.

Vi ansetter bemanning nå til de 5 leilighetene i Tårnbygget, og trenger både fagarbeidere, vernepleiere og andre med helse og sosialfaglig utdanning, i varierende stillingsstørrelser som kan være klare til å ta imot nøkkelen til det nye bygget fra oktober/ november.

Stillingene vil variere fra 100% og ned til 20%  helgestillinger, samt egen hvilende nattevakt, de som ansettes må ha førekort kl B.

De som flytter inn er unge personer med varierende behov for bistand i hverdagen sin.

Det vil være litt forskjellig oppstart i stillingene, og først vil vi trenge en 100% vernepleier som i perioden september 2022 til 1 august 2023 vil være 50% avdelingsleder og 50% i miljøet, grunnet foreldrepermisjon hos nåværende avdelingsleder. Det er ønskelig at den vi ansetter kan starte i slutten av august og jobbe sammen med avdelingsleder for å planlegge ferdig oppstarten av Torggården. Neste vil være en vernepleier/ miljøterapeut med oppstart i september som kan bistå  med arbeidet videre frem til innflytting.

Vi ønsker ansatte som kan bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, som takler en hverdag med ulike arbeidsoppgaver, og som kan tilpasse seg tjenestemottakers behov i hverdagen. Ansatte som er trygge og støttende, som kan hjelpe andre mennesker til å finne en hverdag som passer for den enkelte.

 Tildeling av leiligheter vil skje i løpet av mai, så vi trenger flinke fagpersoner som kan være med og gjøre dette til en god oppstart for de som skal flytte inn. Noen flytter hjemmefra for første gang, og vi trenger trygge personer som kan være en god støtte i denne overgangen.

CRPD og Nasjonalveileder: «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» skal være grunnlaget for planleggingen og arbeidet i Torggården. Torggården skal være et sted hvor alle skal kunne leve mest mulig selvstendig og ha lett tilgang på tjenester i samfunnet. Som en del av Torggården vil ansatte være med og forme et helt nytt tilbud i kommunen sammen med tjenestemottakerne.

Innflytting er fortsatt litt uvisst når vil skje grunnet forsinkelser av levering i materialer. Vi ønsker å bygge opp en ansattgruppe etter hvert som innflytting nærmer seg, og i starten må man regne med å jobbe der tjenestemottakerne er i dag.  Vi skal ha trygge og godt planlagte overganger for alle som skal flytte.

Torggården vil ligge under Helse og Mestring, og ha tett samarbeid med Sollia Bo og servicesenteret, Dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne, og Psykiatritjenesten i kommunen. Det er fra før en tilsvarende tilrettelagt bolig (Vestgårdveien) i kommunen som har 9 leiligheter. Torggården og Vestgårdveien vil samarbeide tett og ha samme avdelingsleder.

Vi står nå midt i et omorganiseringsprosjekt, og det vil kunne bli enda tettere samarbeid mellom Dagsenter, Vestgårdveien og Torggården.

Vår avdelingsleder har nå jobbet med dette prosjektet over lang tid og håper de rette personene står klare til å ta prosjektet over målstreken. Vi håper på mange kvalifiserte søkere som virkelig ønsker å bygge opp et nytt tilbud i kommunen.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Varierte arbeidsdager med meningsfulle oppgaver for våre pasienter og brukere
 • Et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø som er preget av høyt engasjement, solid kompetanse, åpenhet og pålitelighet
 • Spennende oppgaver
 • Faglige utfordringer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Vi gir en grundig og god opplæring
 • Legge til rette for relevant videreutdanning

For sykepleiere/vernepleiere tilbys det nedbetaling av studielån med inn til kr 15.000 pr år i fem år.

Rekrutteringstilskudd på kr 10.000 til sykepleiere/vernepleiere.

Politiattest må framlegges før tiltredelse. 

Lønn og vilkår: Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkar som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forbredt på at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres internt i kommunen.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 

 

 

 • Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2022
 • Sted:
  SKIPTVET
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SKIPTVET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4621523
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune