• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  941962726
 • Antall ansatte
  537
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Storveien 28
  1816  SKIPTVET

Skiptvet kommune oppføring hos:

Skiptvet kommune

Skiptvet kommune ligger sentralt i Østfold mellom E6 og E18 med "Meieribyen" som kommunesenter. Det er nærhet til natur, men samtidig kort vei til det urbane liv. Avstand til nærmeste by, Askim er 13 km, til Oslo er det 65 km og til Sarpsborg 30 km. Kommunen har

ca. 3800 innbyggere. Vi ønsker at kommunen skal være et godt sted å bo i alle livets faser. Full barnehagedekning, god skole, inkluderende lokalsamfunn, god og nok hjelp når det er nødvendig og rikt kulturliv. Det å fornye og endre, men samtidig bevare, er for Skiptvet en viktig utfordring. Kommunens administrasjon og tjenester er organisert i en sentraladministrasjon og 4 virksomheter


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Lærling helsefagarbeider og ernæringskokk

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å bli lærling i Skiptvet kommune? Helse- og mestring i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetan…

4 stillinger som Helsefagarbeider 3. hver helg

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse: Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie, hjemmehjelp og BPA, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sam…

89,96 % stilling fast som vernepleier, Vestgårdveien

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse: Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie, hjemmehjelp og BPA, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sam…

Kommunefysioterapeut - vikariat

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Beskrivelse  Det fødes årlig gjennomsnittlig 30 barn i Skiptvet kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten samarbeider om å gi helhetlig oppfølging, støtte og veiledning fra svangerskapets start, gjennom spe-/småbarns- og skolebarns fasen og videre inn i ungdomsalder. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilb…

Autorisert manuellterapeut med driftsavtale

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Jobbtype: 100% fast driftsavtale Arbeidstid: Dag Tiltredelse: 01.07.2024 Sted: Skiptvet fysikalske institutt, 1. etasje, Storveien 27, 1816 Skiptvet   Skiptvet er en landbruksbygd midt i Østfold med 3800 innbyggere. Helsetjenesten i Skiptvet kommune har totalt fire terapeuter (tre fysioterapeuter og en manuellterapeut) fordelt på to 100% …

SOMMERVIKARER 2024 Helse- og mestring

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og mestring omfatter institusjon og tjenester for hjemmeboende. Her ved Sollia Bo- og servicesenter er mange av våre tjenester samlet, som blandt annet rus- og psykisk helse, base for hjemmesykepleien og hjemmehjelp, fysioterapi, eget kjøkken og vaskeri, demens-team dagsenter m.m. Vi har også bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det …

Barnehagepersonell

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skiptvet kommune kan få behov for midlertidig ansettelser når barnehagene gjenåpner 21. april grunnet situasjonen med Covid-19, og ønsker å opprette en beredskapspool for barnehageansatte. Vi har tre kommunale barnehager, Lindormen, Solhaug og Finlandsskogen, alle ligger i sentrum og har i alderen 0-6 år. Barnehagene er nå organisert i smågrupper med fas…

Beredskapspool for helsepersonell

Skiptvet kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skiptvet kommune kan få behov for økt bemanning utover det vi har i dag grunnet situasjonen med Covid-19 og ønsker å opprette en beredskapspool med helsepersonell. Har du nylig blitt pensjonert, er du medisinstudent, sykepleierstudent eller har du annen helsefaglig kompetanse med kapasitet til å bidra raskt? Vi forbereder oss på ulike scenarier i utvik…