Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker deg som er sykepleier, sykepleierstudent, vernepleier eller miljøterapeut! 

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk Sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning.
Avdelingen er lokalisert på to steder, på sykehusområdet i Tønsberg og på Granli ved Sem. Akuttposter og spesialpoliklinikker, samt en utredningspost for kognitiv svikt og alderspsykiatri er lokalisert i Tønsberg. Psykiatrisk langtidspost og sikkerhetspost, befinner seg på Granli.

Akuttseksjonen har ledig faste helgestillinger (med arbeidstid for tiden på helg) i stillingsstørrelse på 14 - 20%. 

 • Faste helger med arbeidstid for tiden dag/kveld
 • Faste helger med arbeidstid for tiden på natt

Oppgi i søknaden hvilken av stillingene det søkes på

Vi søker deg som synes det er utfordrende og spennende å jobbe med mennesker som er i behov av akutt psykiatrisk hjelp. Har du lyst og evne til å arbeide i et krevende, men spennende og utfordrende arbeidsmiljø, ønsker vi nettopp deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig oppfølging av pasienter inneliggende på akuttpsykiatrisk avdeling
 • Delta i behandlingsmøter og utarbeidelse av behandlingsplan  

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier, Sykepleierstudent eller vernepleier, eller annen helsefaglig bakgrunn. Også andre uten nevnte bakgrunn oppfordres til å søke
 • Pedagogisk bakgrunn
 • Relevant erfaring
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Førerkort klasse B

Medisinsk simulering kan bli en del av ansettelsesprosessen.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, herunder høy grad av relasjonell kompetanse
 • Fleksibel og omstillingsdyktig 
 • Evne til å begrense og håndtere fysisk urolige situasjoner vektlegges i stor grad
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt  

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et krevende, men positivt og aktivt fagmiljø
 • Et fagmiljø hvor ulike profesjoner arbeider sammen om felles mål
 • En arbeidsplass med godt klima for læring, vekst og utvikling som profesjonsutøver
 • Opplæringsmodul og veiledning
 • Internundervisning
 • Utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver med høyt tempo
 • Varierte oppgaver ut i fra faglig bakgrunn
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning