Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker deg som er sykepleier/spesialsykepleier til vikariater ved vår kreftpost!

Offentlig forvaltning

Vi har ledig tre vikariater og søker deg som ønsker å jobbe med sykepleie til mennesker som er alvorlig syke.

Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold ønsker å tilby kreftpasienter et helhetlig og trygt behandlingstilbud.  Senter for kreft og blodsykdommer (SKB) består av poliklinikk og sengepost (Kreftpost). Her samles behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling, lindrende behandling og behandling av hematologiske sykdommer.

I  kreftposten er det nå ledige vikariater for sykepleiere / kreftsykepleiere. Annen relevant videreutdanning som f.eks. psykiatri eller palliasjon kan også være aktuelt. 

Stillingene er primært 100 % med for tiden tredelt turnus med arbeid hver 3. helg. Ønsker du lavere stillingsbrøk eller arbeid hovedsakelig f.eks. på natt kan vi tilpasse det etter dine behov.  God opplæring vil bli gitt ved oppstart. 

Kreftposten er en helt ny sengepost med plass til inntil 28 pasienter, hvorav 24 pasienter har tilbud om enerom. Posten driftes i tre team fordelt på onkologi, lindring/palliasjon og hematologi/gynekologi. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet.  Vi har også tett samarbeid med klinisk  farmasøyt, sosionom og fysioterapeut. 

Har du spørsmål angående stillingene - ta gjerne kontakt med seksjonsleder for en uforpliktende prat. 

Oppstart etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefunksjon til pasienter med kreft i alle faser av sykdommen
 • Behandling, symptomlindring for pasienter med høyt medisinsk og sykepleiefaglig behov
 • Oppfølging av pårørende
 • Planlegge pasientens forløp og oppfølgingsbehov på SiV, i samarbeid med pasient, pårørende og kommune
 • Veiledning til sykepleierstudenter på bachelor og videreutdanningsnivå

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning i kreftsykepleie eller evt. annen relevant videreutdanning som psykiatri og palliasjon
 • Erfaring fra arbeid med kreft og/eller blodsykdommer er en fordel
 • Evne til å arbeide med å sikre kvalitet i både pasientbehandling og oppfølging
 • Veiledningskompetanse og / eller erfaring med studentveiledning
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Søker må ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Du demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • Du har god relasjonell kompetanse
 • Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du finner mening i å jobbe med mennesker i krise

Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr:

 • En avdeling som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester til pasienter med kreftsykdom.
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og faglig engasjerte arbeidskollegaer.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Regelmessig etisk refleksjon
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.