• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  13.07.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4653923
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
Ledig stilling

Rauma kommune

Vi søker deg som er sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype
Vi har ledig stilling som sykepleier, 100% stilling, fast. 

Pr.tiden arbeidsted hjemmebasert omsorg. Turnus med arbeid dag/kveld og på helg.

Arbeidssted
Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger/bofelleskap/bokollektiv med og uten bemanning. Helse- og omsorgstjenesten er i stor grad samlet i Rauma helsehus, som gir økt mulighet til å danne et unikt tverrfaglig miljø. Helse-og omsorgstjenestene omfatter alle aldersgrupper. 

Vi arbeider for

 • at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og helse- og omsorgstjenestetilbud
 • at pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
 • økt innsats på forebygging og rehabilitering
 • innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
 • å sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 • tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
 • å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

Arbeidsområde

 • Sykepleiefaglig oppgaver
 • Kollegaveiledning 
 • Medansvar for oppfølging og opplæring av studenter, lærlinger og elever
 • Forbedringsarbeid og kontinuerlig utvikling
 • Samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • Brukermedvirkning

Sykepleier

 • er direkte underlagt avdelingsleder
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede
 • er ansvarlig i forhold til den totale pleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Førerkort klasse B
 • Må ha gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum nivå B1
 • Må ha gode ferdigheter innen elektronisk dokumentasjon

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring 
 • Videreutdanning innen aktuelle fagområder
 • Veiledningskompetanse

Dersom du ikke har formell veilederkompetanse, er du villig til å gjennomføre relevant utdanning.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å innta brukerperspektiv i daglig arbeidsutførelse
 • Du er stabil, løsningsorientert og fleksibel
 • Du har evne til å skape mestringsfølelse og gode hverdagsopplevelser for tjenestemottakere
 • Du har gode kommunikasjons- og refleksjonsevner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Du er utviklingsorientert og er en aktiv bidragsyter i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring
 • Du har godt humør og bidrar positivt i det psykososiale arbeidsmiljøet

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  13.07.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4653923
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune