Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker bioingeniører til Medisinsk biokjemi i Tønsberg

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega?

På Sentrallaboratoriet, seksjon Medisinsk biokjemi, trenger vi nå flere kollegaer. Vi søker bioingeniører til faste stillinger og vikariater til turnusarbeid. Det er vakter hver fjerde helg og i tillegg en kveldsvakt pr uke. Ikke alle har nattevakter i turnusen, men det kan bli aktuelt. Før du starter med vakter får du god opplæring.

Litt om oss:

Medisinsk biokjemi (Tønsberg) er en av tre seksjoner som utgjør Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold. De to andre seksjonene er Blodbanken og Laboratoriet Sør (Larvik og Sandefjord). Sentrallaboratoriet har totalt 101 årsverk og vi analyserer ca. 5,4 millioner analyser pr år. Medisinsk biokjemi har rundt 70 ansatte hvorav ca. 60 er bioingeniører.

Vi kan tilby en avdeling med godt arbeidsmiljø, moderne laboratorieautomasjon, faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Vi har fokus på høy kvalitet og er akkreditert etter ISO 15189.  

Det er bioingeniørene, sammen med helsesekretærene i avdelingen, som har hovedansvar for blodprøvetakingen på sengeposter og i poliklinikken for blodprøvetaking.  Bioingeniørene i turnus får opplæring i alt som skal analyseres på vakt. 

Tiltredelser etter avtale.

 I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon.
 • Relevant praksis vil bli vektlagt.
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, vitnemål, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning

Personlige egenskaper:

 • God faglig forståelse.
 • Strukturert, lærevillig, ansvarsbevisst og nøyaktig.
 • Fleksibel og god arbeidskapasitet.
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter og medarbeidere.
 • Imøtekommende, serviceinnstilt, samt gode samarbeidsevner.
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
 • Ønske og vilje til aktivt å bidra til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi tilbyr:

  • Mange gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø og engasjerende laboratoriemiljø.
  • Et solid og ambisiøst faglig miljø.
  • Grundig opplæring og veiledning.
  • Varierte oppgaver. Gode muligheter for faglig utvikling og erfaringsdannelse.
  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP.
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.
  • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.