Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker behandler til sorgbehandling

Offentlig forvaltning

Sorgbehandling poliklinikk er organisert i Avdeling kliniske fellesfunksjoner i medisinsk divisjon. Poliklinikken gir spesialisert sorgbehandling til henviste barn, ungdom og voksen som opplever dødsfall i nær familie. Vi tilbyr individualsamtaler, familiesamtaler og gruppebehandling. I tillegg driver vi kurs- og undervisningsarbeid. 

Det er 4,1 stillinger ved poliklinikken. I tillegg har vi knyttet til oss eksterne gruppeledere.

Ansatte ved poliklinikken har tverrfaglig bakgrunn, alle med kompetanse innenfor traumebehandling og behandling av komplisert sorg. 

Vi har ledig fast stilling 50 % fra 01.01.23, samt vikariat 30 % ut 2023, disse to stillingsforholdene er det mulig å kombinere. Det kan være mulighet for forlengelse av vikariatet.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i klinisk arbeid ved poliklinikken. Primært barn og ungdom, men behandling av voksne må også påregnes. 
 • Administrativt arbeid
 • Koordinering av gruppebehandling
 • Undervisning

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter sykepleier, sosionom, vernepleier, pedagog som ønsker å jobbe med barn, ungdom og voksen som har opplevd tap ved dødsfall i nær relasjon. Annen tilsvarende bakgrunn kan vurderes. Relevante videreutdanninger som eksempelvis familieterapi, kognitiv terapi, palliasjon eller psykisk helsevern er ønskelig  
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for egne og felles oppgaver i poliklinikken
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring med små barn/ unge i vanskelige livssituasjoner
 • Erfaring med grupper er en fordel

Personlige egenskaper:

Stillingen krever stor grad av følgende egenskaper: 

 • Fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trivsel med å jobbe i tverrfaglig team
 • Ansvarsbevissthet
 • Selvstendighet

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og engasjert fagmiljø som gir mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Tverrfaglig veiledning
 • Opplæring med tett oppfølging
 • Godt arbeidsmiljø