Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker autorisert sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du ute etter et spennende arbeid som sykepleier, er kanskje Akuttmottaket ved AHUS Kongsvinger det rette stedet.


Vi har ledig vikariat for sykepleier i 15 % og 20 %. Sykepleierstudenter og medisinerstudenter kan også søke. Intervjuer og tilsetning vil skje fortløpende, så ta kontakt for en samtale hvis dette virker interesant.

Vi har introduksjonsprogram, fleksibel arbeidsplan der den ansatte selv er med på å påvirke turnus. 
Akuttmottaket tar i mot alle typer pasienter, kirurgisk/ortopedisk poliklinikk 24/7- og til innleggelse til husets kirurgiske-, ortopediske-, indremedisinske sengeposter, føde / barsel og intensivavdeling.
Akuttmottaket AHUS Kongsvinger har teammottak for alvorlig syke medisinske pasienter, og er en del av traumesystemet i Helse Sør-Øst.
Vi tar også imot og stabiliserer akutt syke barn, før videresending til AHUS Nordbyhagen  eller OUS.         

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Den ansatte skal utføre generell sykepleie og akuttsykepleie etter gjennomført opplæring og sertifisering
 • Fokusområder er triagering, behandling og overvåkning av pasientens vitalparametre ved hjelpe av moderne overvåkningsutstyr.
 • Sykepleier i Akuttmottak står i tverrfaglige mottaksteam og er operatør på kommunikasjonssentral.
 • Sykepleier i Akuttmottak samarbeider tverrfaglig.
 • Vi jobber i 3 delt turnus og med jobb hver 3. helg.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter autorisert sykepleiere, men sykepleier med spesialutdanning i Akuttsykepleie, A-I-O eller annen relevant videreutdanning kan bli prioritert.
 • Sykepleiere med relevant yrkeserfaring, som fra prehospital tjeneste, legevakt eller sengepost kan søke.
 • Søkere med realkompetanse i MetaVision elektronisk kurve kan bli foretrukket, der det ellers står likt mellom søkere.
 • Det stilles krav om gode evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon/ dokumentasjon.
  Sykepleierstudenter og medisinerstudenter kan søke

Personlige egenskaper:

 • Det er viktig at ansatte i Akuttmottaket har evne til å tilegne seg praktiske ferdigheter raskt, at man har evne til å prioritere, skjønner betydningen av å samarbeide med andre, er nøye med muntlig og skriftlig rapportering.
 • Det er viktig at den ansatte er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger.
 • Egenskaper som fleksibilitet og lyst til å gi det lille ekstra i avdelingens faglige utvikling blir verdsatt. 
 • Søker må beherske norsk, skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

Alle nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet.
Vi tilbyr opplæring, lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
Vi kan tilby en varierte oppgaver og arbeid i et positivt og aktivt miljø.
Ved internt opprykk kan annen stillingsstørrelse / vikariat / engasjement bli aktuell.
Sykehuset ligger sentralt til med gode muligheter for kollektiv trafikk fra Oslo.
Det er mulig med tjenestebolig.