Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker ansvarsfull miljøarbeider til fast stilling

Offentlig forvaltning

Er du glad i mennesker, utfordringer og liker tverrfaglig samarbeid? Klarer du å holde mestringsfokuset overfor mennesker i kriser? Ønsker du et arbeidsområde med store utviklingsmuligheter? 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen behandler voksne rusmiddelavhengige pasienter og tilbyr differensiert og individuelt tilrettelagt utredning og døgnbehandling. Seksjonen har 29 døgnplasser, herunder tilbud om korttids skjermingsopphold, brukerstyrte plasser og tvangsopphold. Det kliniske arbeidet ved seksjonen er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, psykologer og annet helse- og sosialfaglig personell. MI og Kognitiv miljøterapi er sentrale arbeidsmetoder.

Vi søker etter miljøarbeidere i fast 20 % stilling. Stillingene inngår i arbeidsplanen, med 2-delt turnus og arbeid hver 3. helg p.t.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i utredning og individuell tilrettelagt pasientbehandling - fortrinnsvis i helgene
 • Bistå i individuell tilrettelegging og miljøterapeutisk oppfølging, herunder trygghetsskapende tiltak, ADL oppfølging, støtte- og motivasjonssamtaler
 • Bistå med praktisk arbeid, herunder måltider og aktivitetstilbud

Kvalifikasjoner:

 • Fullført eller under utdanning med sikte på minimum bachelor innen helse- og sosialfag
 • Erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsbehandling eller psykisk helse

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for pasientgruppen
 • Høy faglig standard
 • Lysten på nye erfaringer og kunnskap

Vi tilbyr:

 • Et solid, godt og engasjert tverrfaglig miljø
 • Ansvar for en variert pasientpopulasjon
 • Kompetanse innen motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi