Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker ambulansearbeider, paramedisiner, paramedic, paramedisinstudent eller sykepleier 

Offentlig forvaltning

Ambulanseavdelingen har følgende ledige stillinger:
 

  For tiden Drammen ambulansestasjon:

  • 100% vikariat frem til 18.08.24
  • 100% fast

  For tiden Sætre ambulansestasjon:

  • 100% vikariat frem til 18.08.24
  • 50% vikariat frem til 01.03.24

  For tiden Eiker ambulansestasjon:

  • 50% vikariat frem til  18.08.24
  • 100% vikariat frem til 18.08.24
  • 50% fast 
  • 50% vikariat frem til  01.01.25

  Oppstart etter avtale. Vennligst presiser detaljert hvilke(n) stilling(er) og hvilken stasjon du søker på. Ved interne ansettelser kan andre stillinger bli ledig. 

  Vi jobber med de midlene vi har til rådighet mot en null visjon. Null feil og null skader. Null feil i pasientbehandling og null skader på pasienter, eget personell, biler, utstyr og stasjoner. Du må kunne identifisere deg med våre verdier: Kvalitet, Åpenhet, Respekt og Arbeidsglede.

  Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
  Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
  Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

  Om oss:
  Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene i Drammen, Ringerike, Kongsberg samt Hallingdal sjukestugu. Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli, Rødberg, Ringerike, Nes, Gol, Ål, Hemsedal og Geilo.

  Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

  Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som ambulansearbeider, paramedisiner eller sykepleier
  • Det er ønskelig at du har videreutdannelse som paramedic om du er ambulansearbeider eller sykepleier
  • Er du sykepleier må du ha prehospital erfaring
  • Paramedisinstudenter kan søke på helgestillinger ved fullført 2. studieår (heltid) og 3. studieår (deltid).
  • Innehar kompetansebevis for føring av utrykningskjøretøy (kode 160)
  • Innehar sertifikat gyldig for kjøretøy inntil 7500 kg (C1). Dette må eventuelt bestås innen seks måneder etter ansettelsesdato for egen regning. Helseattest av nyere dato for førerkort klasse D1
  • Viser god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kan ta i bruk moderne teknologi som arbeidsverktøy og informasjonsdeling

  Personlige egenskaper:

  Vi ser etter deg som:

  • er en lagspiller med god personlig egnethet og gode holdninger
  • er målbevisst i ditt arbeid for å ta til deg ny kunnskap. Det forventes ett tydelig initiativ til å bestå årlige sertifiseringer
  • har interesse for akuttmedisin og god prehospital håndtering av alle pasientgrupper
  • har god fysisk og psykisk helse
  • evner å ta vare på deg selv og viser god egenomsorg
  • er fleksibel i forhold til endring av arbeidsoppgaver, sporadisk endring av arbeidssted og innkalling ved større hendelser
  • ønsker å følge oppfordringer om vaksineringer til det beste for dine pasienter og kollegaer
  • ønsker å gjøre dagen bedre for dine kollegaer når du er på jobb

  Vi tilbyr:

  • Nyansattprogram
  • Alle medarbeidere blir en del av avdelingens langtidsplan for kompetanseheving
  • Lærebedrift med studenter, læringer og "fagbrev på jobb" for sykepleiere
  • Karrieremuligheter innen fagutvikling eller ledelse
  • Fadderordning for nyansatte
  • Konkurransedyktig lønn 
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger


  Stilling i overtallsbemanningen 
  Byr på muligheten til å jobbe ved ulike stasjoner og bli kjent med mange nye kollegaer. Stillingen krever disponering av egen bil og ekstra fleksibilitet for arbeidssted og arbeidssted. Ett arbeidsforhold her er gjerne inngangsporten til fastere turnus etter hvert. Kompensasjon for kjørte kilometer og fleksibilitet gis. Du forholder deg i utgangspunktet til en ambulansestasjon og dennes stasjonsleder og til bemanningskoordinator for overtallsbemanningen. Ønskes mer informasjon om overtallsbemanningen; ta gjerne kontakt med seksjonsleder for bemanning og lederstøtte Robert Bø. 


  Drammen ambulansestasjon
  Er en av Norges største ambulansestasjoner. Her finner du et variert og aktivt miljø med 3 døgnambulanser, 2 deldøgnambulanser, en dagbil, en syketransportbil og anestesilegebemannet legebil. Dette er stasjonen for deg som liker høyt tempo, møte mange nye mennesker og har enkel adkomst fra togstasjonen 12 min unna. Stasjonen driftes av stasjonsleder Thrine Therese Carlsen og fast stedfortredende stasjonsleder Ole Kristian Barkve. 

  Eiker ambulansestasjon
  Stasjonen ligger i midten av alt og leverer primært pasienter til tre forskjellige sykehus, i tillegg til Oslo sykehusene. Ambulansene her har gjerne litt lenger kjøretid med pasientene og passer ekstra godt for deg som trives med å bidra til et godt læringsmiljø. Her finner du to døgnambulanser og en deldøgnambulanse. I tillegg til god tilgang på offentlig kommunikasjon er det gode parkeringsforhold. Per i dag arbeides det primært 12 timers dag og natt skift med arbeid hver 3. helg. Stasjonen driftes godt av stasjonsleder Anniken Rygh som står for et ryddig og inkluderende arbeidsmiljø

  Sætre ambulansestasjon                                                                                                                                                                                           
  På Sætre er det deldøgn og døgnambulanse. Ambulansene driftes av VVHF og oppdrag tildeles av AMK Oslo. Primært nedslagsområde er Asker kommune. Det betyr varierte ambulanseoppdrag med mulighet for lengre transporttid til sykehus enn det du finner i byene. Mye fritidsaktivitet og høy aktivitet både langs og på sjøen setter rammer for oppdragene. Gode parkeringsmuligheter. Stasjonen driftes av stasjonsleder Heidi Kathrine Hansen.