Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker 2 psykologspesialister i fast stilling!

Offentlig forvaltning

Spesialpoliklinisk enhet (SPE) er organisert i Regional Seksjon SIFER Helse Sør-Øst og har som formål å utvikle kunnskap om og forebygge seksuelle overgrep. SPE er gitt i oppdrag å tilby individuelt tilpasset behandling på flere nivåer.

  * DFH - Det finnes hjelp er en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn (http://detfinneshjelp.no)

  * BASIS - Behandling av seksuallovbruddsdømte med høy tilbakefallsrisiko.

  * NK - Ny kurs er et poliklinisk behandlingstilbud til personer som ønsker hjelp med seksuallovbruddsproblematikk.

Les mer her: Spesialpoliklinisk enhet (SPE) - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Det er tilrettelagt for kunnskapsutvikling for fagfeltet med klinisk følgeforskning/kvalitetssikring og kontinuerlig fagutvikling. Tilsvarende tjenester er opprettet i de øvrige helseregionene, og det er etablert et nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Det søkes psykologspesialist som ønsker å bidra til forebygging av seksuelle overgrep og utvikle kunnskap om dette. Enheten består for tiden av en overlege/psykiater, seks psykologspesialister, fem psykologer og tre administrative rådgivere.

SPE holder til i fine og funksjonelle lokaler på Gaustad. Opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker faglig, engasjert kollega med interesse for fagutvikling, diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av pasienter i denne målgruppen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha: 

 • Plettfri vandel
 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder
 • Førerkort klasse B 

Ønskelig med:

 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av personlighetspatologi
 • Erfaring fra fengselspsykiatri
 • Selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring