Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker 2 psykologer, 1 i fast stilling og 1 i et års vikariat på seksjon for gruppe

Offentlig forvaltning

Vi har nå ledig 1 fast stilling og 1 vikariat som psykolog til vår seksjon. Vi søker deg som er interessert i personlighetsproblematikk, som ønsker å arbeide både med individual- og gruppeterapi  og som liker å jobbe i team. Vi er en gruppe som samarbeider tett, er opptatt av faglig utvikling og som har rammer for å drive god psykoterapi. 

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Vi har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en kontorfaglig seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. 

DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm stasjon til Åråsen. 
DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner; Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland.

Seksjon for gruppeterapi består av 11 fagstillinger hvorav 1 psykiater, 3 psykologspesialister, 5 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 klinisk sosionom. Vi gir et kunnskapsbasert og differensiert tilbud til pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den består i hovedsak av mentaliseringsbasert terapi hvor pasientene får ukentlig gruppe- og individuell behandling. Pasientene kan få behandling i inntil to år. Vi har også startet opp et tilbud med metakognitiv interpersonlig terapi for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Mye av behandlingen gjøres i gruppe, enten som ko-terapeut eller i fagteam. Seksjonen samarbeider med de andre gruppeseksjonene i A-hus. Det siste året har vi fått i oppdrag å opprette et fagnettverk for kjønnsinkongruens og 1 stilling er avsatt til dette.

Seksjonen er i stadig endring og det er muligheter for påvirkning.

Vi håper å høre fra deg!

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra med psykologfaglig kompetanse
 • Utrede pasienter, samt behandle pasienter både individuelt og i gruppe

Kvalifikasjoner:

 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for målgruppen.
 • Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt.
 • Kompetanse på personlighetsforstyrrelser og gruppeterapi

Personlige egenskaper:

 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert.
 • Like utfordringer
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet.
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen.
 • Rammer for å drive psykoterapi (maks 2  års behandlingstid)
 • Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data.
 • Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.