Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker 1 sykepleier til fast stilling, med 50 %poliklinikk + 50 % sengepost 

Offentlig forvaltning

Øre-nese-hals avdelingen søker etter én erfaren og engasjert sykepleier til en fast stilling i 100%. Stillingen innebærer 50% poliklinikk og 50% tredelt turnus på sengepost med 3.hver helg. Vi ser etter deg som ønsker å erverve deg kompetanse på ØNH-faget for å bli stabil i stillingen på lang sikt!

ØNH avdelingen er en spennende arbeidsplass med høyt faglig engasjement og inkluderende arbeidsmiljø! Vi ønsker et tett samarbeid og kompetanseoverføring mellom sengeposten og poliklinikken vår og tilbyr derfor stillinger med 50 % poliklinikk og 50 % sengepost. Det er viktig for oss at du både ønsker og har mulighet til å bli i stillingen på lang sikt!

Øre-nese-hals poliklinikken er en stor poliklinikk som behandler ca 30.000 pasienter i året.
På poliklinikken behandler vi barn og voksne pasienter som kommer inn som både planlagt konsultasjon og som øyeblikkelig hjelp. For eks: akutte blødninger, infeksjoner, traume mot ansikt, bytte av tracheostomier, pre- og postoperative undersøkelser/kontroller, etc. Arbeidsoppgavene på poliklinikken er blant annet mottak av pasientene, samarbeide med lege under pasientbehandlingen samt pasientinformasjon- og samtaler. 

Øre-nese-hals sengepost
er en liten sengepost med 6 sengeplasser og et akuttmottak midt i avdelingen. Vi har ønsketurnus med dag-, kveld-, natt-, og arbeid hver 3. helg. Arbeidshverdagen vår preges av varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Ca. 70 % av pasientene legges inn som øyeblikkelig hjelp via vårt eget akuttmottak inne på sengeposten, der sykepleier og lege samarbeider tett. På akuttmottaket håndterer vi blant annet akutte blødninger, postoperative blødninger, kuttskader, falltraumer mot ansikt, trange luftveier, abscesser og truende sepsis. Inneliggende pasienter på sengeposten ligger ofte til postoperativ observasjon eller behandles for blant annet  infeksjoner, underernæring, smerteproblematikk, sår og oppfølging av trach, samt planlagt kirurgi med pre- og postoperative forberedelser. Vi behandler kreftpasienter i både kurativ og palliativ fase. Pasientene våre er voksne, men sykepleierne samarbeider også med legen ved undersøkelse og behandling av barn.

Vi har fadder-ordning og gir 2 ukers opplæring. Du vil alltid ha vakt sammen med en kjent sykepleier som har ansvar. At både ansatte og pasientene skal være trygge er vår største prioritet! Vårt mål er å beholde stabile medarbeidere som blir i avdelingen på lang sikt.

Øre-nese-hals avdelingen har et godt etablert fagmiljø og arbeidsoppgavene som vi står i daglig gir sykepleiere hos oss en meget bred kompetanse og erfaring. Avdelingen er kjent for å ha et trivelig samarbeidsklima mellom de ulike yrkesgruppene. Vi har fadder-ordning i opplæringsperioden og tilbyr fagdager med interne- og eksterne undervisere, samt individuelle fagdager/hospitering. Vi jobber for å beholde vårt inkluderende, trygge og trivelige arbeidsmiljø og samles til både lønningstreff, julebord, sommerfest, kurs, felles lunsjer, seminardager, etc.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere bes søke elektronisk.   

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til pasienter i pre- og postoperativ fase
 • Bistå lege ved undersøkelse av pasienter, både akutt og planlagt.
 • Omsorg, behandling og veiledning av pasienter og deres pårørende.
 • Veiledning av sykepleiestudenter                       

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier 
 • Gode norskkunnskaper, med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Ønskelig med erfaring fra sengepost
 • Ønskelig med erfaring med pasienter med øre-nese-hals sykdommer og stell av tracheostomi.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges!

 • Du er stabil og har lyst og evne til å bli i avdelingen på lang sikt
 • Du lærer fort og er lojal mot avgjørelser
 • Du har gode holdninger, er samvittighetsfull og omgjengelig i samarbeid med kollegaer, som bidrar til et inkluderende, trygt og trivelig arbeidsmiljø.
 • Du er fleksibel og jobber effektivt både selvstendig og i team der pasienten er i fokus og føler seg ivaretatt
 • Du har selvinnsikt og integritet, og er pålitelig og redelig i både ord og handlinger 
 • Du er punktlig og holder avtaler
 • Du holder oversikt og opptrer rolig i en hektisk hverdag.
 • Du er positiv og løsningsorientert.
 • Du liker faglige utfordringer og holder deg faglig oppdatert.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Inkluderende, trygt og trivelig arbeidsmiljø med støttende og motiverende kollegaer
 • Godt etablert fagmiljø med fagdager og opplæring.
 • Medarbeider samtale 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo