Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker 1 psykolog  i 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som psykolog i vår seksjon. Vi ser etter deg som er interessert i personlighetsproblematikk, som ønsker å arbeide både med individual- og gruppeterapi og som liker å jobbe i team. 

Vi er en engasjert gruppe som samarbeider tett, er opptatt av faglig utvikling og som har rammer for å drive god psykoterapi. 

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Vi har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en kontorfaglig seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. 
DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner; Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland.

Seksjon for gruppeterapi består av 10 fagstillinger hvorav 1 psykiater, 4 psykologspesialister, 4 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier. Vi gir et kunnskapsbasert og differensiert tilbud til pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den består i hovedsak av mentaliseringsbasert terapi hvor pasientene får ukentlig gruppe- og individuell behandling. Pasientene kan få behandling i inntil to år. Vi har også startet opp et tilbud med metakognitiv interpersonlig terapi for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Mye av behandlingen gjøres i gruppe, enten som ko-terapeut eller i fag-team. Seksjonen samarbeider med de andre gruppeseksjonene i Ahus. Det siste året har vi fått i oppdrag å opprette et fagnettverk for kjønnsinkongruens og 1 stilling er avsatt til dette.
Seksjonen er i stadig endring og det er muligheter for påvirkning.

DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er gå avstand fra tog stasjonen i tillegg til hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm stasjon til Åråsen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Vi håper å høre fra deg!

Alle søkere må søke elektronisk.

Kvalifikasjoner:

 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for målgruppen.
 • Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt.
 • Kompetanse på personlighetsforstyrrelser og gruppeterapi

Personlige egenskaper:

 • God relasjonell kompetanse.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert.
 • Like utfordringer
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet.
 • Et ønske om å utvikle seg.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling
 • Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen.
 • Rammer for å drive psykoterapi (maks 2  års behandlingstid)
 • Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data.
 • Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.