Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi ser etter en engasjert psykiatrisk sykepleier i fast stilling til LAR og poliklinikk!

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som har interesse for psykisk helse og rus. Denne stillingen vil være 50% tilknyttet vårt LAR team og 50 % tilknyttet poliklinikken for øvrig med vanlig arbeid som terapeut. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et fagfelt og en oppgave som har utviklet seg mye de senere år.  

Hos oss kan du bidra både med vanlig terapeutisk arbeid med de ordinære pasientene i poliklinikken, men også bidra inn i utviklingen av LAR-tilbudet i Asker DPS. Sykepleieroppgavene i LAR er hovesaklig å sette Buvidalinjeksjoner (depotpreparat) på pasienter innskrevet i LAR-Asker. Dette tilbudet er relativt nytt i spesialisthelsetjenesten og under utvikling. LAR Asker har jobbet godt med dette og har gode, innarbeidede rutiner. Som sykepleier vil du både i LAR og i poliklinikken være en del av et tverrfaglig team som gir tilbud til pasienter mellom 18 - 100 år, med varierende grad av utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Poliklinikkens åpningstider er mellom 8 og 15.30, så arbeidet foregår på dagtid. 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Poliklinikk 2  (tidl ROP-poliklinikken) er organisert som egen seksjon under Asker DPS. Målgruppen er voksne med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser i Asker kommune. Vi holder til i moderne lokaler i kulturhuset i Asker, samlokalisert med Poliklinikk 1 (Allmennpsykiatrisk poliklinikk). Tilbudet vårt er under utvikling og kommer sannsynlighet til å bestå av 3 team. Som psykiatrisk sykepleier vil du få oppgaver knyttet  både til LAR arbeidet og til arbeidet i poliklinikken for øvrig. Poliklinikken har de siste årene etablert et nokså omfattende gruppetilbud, som du kan delta  i om det er av interesse. Vi holder til i kulturhuset i Asker sentrum.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen rus og psykisk helse fra før
 • Har tilleggsutdanning innen psykisk helse

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Liker å jobbe i team
 • Brenner for at de som har vært mest uheldig skal få det beste tilbudet innen det offentlige
 • Spør om hjelp når du trenger det
 • Har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035