• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5083859
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 27.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og har erfaring fra skipstekniskbransje  Skjold-klasse.

KNM Tordenskjold er Sjøforsvarets våpenskole og gir fag- og funksjonsrettet utdanning til Sjøforsvarets vernepliktige, spesialister og offiserer. Ved KNM Tordenskjold gis det meget varierende utdanning innenfor en rekke fagområder og utdanningen spenner fra korte kurs på en dags varighet til årsstudium som danner grunnlag for en mastergrad. Videre er KNM Tordenskjold ansvarlig for oppøving og mønstring av Sjøforsvarets fartøyer, øvingsplanlegging i Sjøforsvaret, samt analyse og operativ erfaringshåndtering.

Senter for Skipsteknikk og Sikkerhet (SSS) på KNM Tordenskjold har ansvaret for faglig rettet undervisning innen maskinfaget. Som instruktør ved SSS Maskinseksjonen blir du del av et faglig felleskap med undervisning rettet mot skipsmaskineri, maritime hjelpesystemer og gassturbiner med hovedfokus på Skjold-klasse korvett.
Vi jobber tett opp mot Elektro-Automasjons-Signatur (EAS) seksjonen til daglig. Seksjonen har en omfattende maskin-park og laboratorium som benyttes under vår kurs. Blant annet består den av gassturbin og MTU 360 maskiner. 
Stillingen omfatter også perioder med seiling for støtte og mønstring av samtlige av våre overflatefartøy i både Marinen og Kystvakten.

Kvalifikasjoner:

Må-Krav

 • For militære stillinger foreligger det krav om medisinsk og fysisk skikkethet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1), samt være skikket til Sjøtjeneste for stillinger på fartøy. I tillegg må kandidaten avlegge og bestå fysisk test til minimum karakter 4. Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysisk test på intervjudagen. Resultater fra testene vil vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedr. medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen prøvetidens utløp. (6 mnd fra tilsetting)
 • Norsk statsborgerskap
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha fullført og bestått militært utdanningsnivå: Grunnleggende befalsutdanning.
 • Du innehar som et minimum M4 sertifikat og eller ETO sertifikat  (iht STCW), eller teori til å kunne løse dette.
 • Erfaring som maskinist eller elektriker på fartøy. 
 • Du må ha utdanning ved tekniskfagskole innen relevant fagområde.

  Ønskelig krav 
 • Bachelor eller høyere relevant utdanning innen skipstekniskbransje 

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Flott om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges og vi søker en medarbeider som:

 • Du har evne til å arbeide selvstendig.
 • God faglig forståelse for skipstekniske systemer på Skjold-klasse.
 • Gode teoretiske ferdigheter og praktiske evner.
 • Evne til å kunne tilføre praktisk kunnskap til elevene.
 • Du har gode formidlingsevner.
 • Du må ha interesse for faget.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • En variert, utfordrende og stimulerende arbeidshverdag.
 • Fleksitidsordning.
 • Mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god
  tjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1564 OR5 Kvartmester/Sersjant, 1565 OR5+ Senior kvartermester/Sersjant 1.klasse, 1566/1579 OR6 Skvadronsmester/Oversersjant. ltr. 31-57. Dette utgjør kroner 379.000-553.500,- Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.
  Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5083859
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 27.03.2023