Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi ønsker oss flere dyktige sykepleiere til vår Bemanningssenter. Vi trenger deg og tilbyr 100% fast stilling dag/aften.

Offentlig forvaltning

Vil du bli med på å utvikle og være en del av vår Bemanningsseksjon ? Vi setter deg som ansatt i fokus og ønsker å bygge gode, trygge medarbeider vi kan beholde over tid.

Blakstad sykehus er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud innenfor autismespekteret og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud.

Vi satser sterkt på møte med aggresjonsproblematikk (MAP), et nasjonalt opplæringsprogram med stort fokus på å forebygge vold og trusler på den ene siden og unødvendig bruk av tvang og makt på den andre. Avdelingen har flere MAP-instruktører. I tillegg har flere seksjoner gått i gang med egne fagutviklingsprosjekter knyttet til MAP. Vi tilbyr alle fast ansatte kurs i møte med aggresjonsproblematikk (MAP).

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området.
Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner.
Blakstad sykehus er i en spennende utvikling i tiden fremover mot innflytting i nytt sykehus i Drammen 2025. 

Vi trenger medarbeidere som er tilpasningsdyktige, og finner seg til rette i ulike miljø. Du har gode samarbeidsevner, og vet at lagarbeid er avgjørende for et godt resultat for pasienten. Du har i tillegg evne til å jobbe selvstendig.

Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helse som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har en genuin interesse for mennesker du møter.
Stillingene krever at du er fleksibel og kan jobbe ved flere seksjoner. Du jobber innenfor ett fagområde med en fast kalenderplan, med mulighet for tilpasning individuelt innenfor planperioden. 

Som ansatt i Bemanningsteam får du mulighet til å bli kjent med ulike seksjoner og kollegaer. Det vil være en unik mulighet for å se hva som passer best for deg før eventuelt senere å søke fast stilling på en enkelt seksjon. Du vil ha lett tilgang på støtte fra Bemanningsseksjonen, både faglig og administrativt. Vi vil kunne veilede, bistå og skape trygghet. I vårt team er vi opptatt av struktur og forutsigbarhet. Du jobber derfor innenfor et av våre fagfelt akutt, psykose, sikkerhet eller alder med maksimalt tre seksjoner innenfor fagområde. Det er knyttet et fleksibilitets tillegg til denne ordningen.

Som nyansatt hos oss vil du få et skreddersydd opplæringsprogram. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi er opptatt av å ta vare på deg som medarbeider, gi god opplæring, legge til rette for videreutvikling så du kan trives hos oss over tid.

Vi har ledig 100% faste stillinger for sykepleiere med fortiden arbeid hver 3. helg. Vi har todelt turnus med egne nattevakter og har behov for både dag/aften stillinger og natt. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta og behandle pasienter i de ulike fasene av sykdomsforløpet
 • Oppfølging av pasienter; en til en kontakt, observasjoner,  støttesamtaler, psykoedukasjon, veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Medikamenthåndtering 
 • Pårørendearbeid  
 • Pasientadministrativt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid er ønskelig 
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig  

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Fleksible turnuser
 • Fleksibilitetstillegg knyttet til å jobbe på flere seksjoner 
 • Nærhet og lett tilgang på støtte fra Bemanningsseksjonen 
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Internundervisning, veiledning og refleksjon
 • Fagdager 
 • Opplæring i MAP
 • Skreddersydd opplæringsprogram
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland