• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4325858
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Vi ønsker deg som er engasjert og som vil arbeide i helgen

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker faglig sterke og engasjerte medarbeidere til vår nyeste avdeling Lindelia, psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger.

Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og fremtidsrettet tjenesteområde. Tjenesteområdet innehar 7 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og høy grad av brukermedvirkning. Felles behandlingsmetodikk er Mentaliseringsbasert terapi (MBT). Vi tilbyr aktivitetsbaserte helsetjenester gjennom våre prosjekter Høl i CV-en, RapClinic og mobil Music truck. 

Avdeling Lindelia er etablert i nybygde lokaler og har vært i drift siden september 2020. Vår tverrfaglige og kompetente personalgruppe har et høyt fokus på fagutvikling og et inkluderende arbeidsmiljø, og alle som er ansatt hos oss har ønsket seg hit.

Avdelingen er spesielt tilpasset pasienter med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Vi har 10 døgnplasser, hvor 2 er tilpasset innbyggere med psykisk utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser og i behov av tiltak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9. 

Stillinger: 4 faste helgestillinger i 17,61% med arbeid hver tredje helg. Vi søker deg som har treårig helse- eller sosialfag, eller er under utdanning innen helse- eller sosialfag. Det er mulighet for utvidet stilling til langvakter i helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte bistand til pasienter i henhold til vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og til pasienter med psykisk utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser etter vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet
 • Utføre tjenester i tråd med vedtatte etiske retningslinjer, aktuelt lovverk og Bærum kommunes regelverk
 • Journalføre i henhold til dokumentasjonsplikten regulert i Lov om helsepersonell, kap. 8.
 • Bidra til faglig refleksjon og fagutvikling
 • Ivareta brukermedvirkning

Kvalifikasjoner:

 • Treårig helse- eller sosialfagutdanning
 • Student helse- eller sosialfag
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende
 • Erfaring fra fagfeltet psykisk helsearbeid og rus
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med vedtak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som

 • er motivert og engasjert
 • har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • har god fagforståelse som vises i praktisk arbeid
 • er ydmyk og lydhør både overfor deg selv, faget og medmennesker
 • evner å arbeide strukturert, både individuelt og i team
 • har gode samarbeidsevner og er inkluderende
 • er opptatt av, og bidrar til, et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg
 • Et inkluderende og ivaretakende arbeidsmiljø
 • En kommune med fokus på innovasjon og nytenkning
 • Et tjenesteområde som er visjonært og framtidsrettet
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2022
 • Sted:
  GJETTUM
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJETTUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4325858
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune