Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi har ledige LIS vikariater

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Vestfold har ledig to LIS-vikariater, for tiden ved Nevrologisk avdeling. Ønskelig oppstart 1.3.2023 eller etter nærmere avtale. Vikariatenes varighet er seks måneder med mulighet for forlengelse.

Nevrologisk seksjon er en del av Avdeling for Nevrologi og Habilitering i Medisinsk klinikk, og har en sengepost med 17 senger, hvorav 10 senger er organisert som egen slagenhet. Seksjonen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for Vestfold.

Seksjonen har 11-delt bakvakt for overleger, og 9-delt tilstedevakt for LIS. LIS deltar i vaktarbeid, postarbeid, drift av dagenhet, og i poliklinisk virksomhet etter kompetanse. Årlig legges det inn over 2800 pasienter, hovedsakelig som akutte innleggelser. Dagenheten behandler over 1300 pasienter og poliklinikken har rundt 10.000 konsultasjoner årlig. Det føres også aktiv tilsynsvirksomhet ved øvrige avdelinger på sykehuset, og sykehuset har også høy aktivitet i nytt morderne akuttsenter. Nevrologisk seksjon har også tilknyttet nevrofysiologisk lab med EEG og nevrografi, og moderne utstyr for kontroll av DBS og ultralyd doppler halskar.

Nevrologisk seksjon er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i nevrologi.

Kvalifikasjoner:

 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege, gjerne innen nevrologi
 • Gjennomført norsk turnustjeneste (LIS 1)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Det forutsettes Norsk autorisasjon som lege 

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert
 • Trives med, og mestrer godt selvstendig arbeid og høyt tempo
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et faglig spennende arbeidsmiljø med godt samhold og tverrfaglig samarbeid, hvor vi løser oppgaver i fellesskap
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. For mer info: www.klp.no

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.