Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi har ledig to vikariater som LIS2 og LIS3 i Gastrokirurgi 

Offentlig forvaltning

Det er ledig to 1 års vikariater som LIS2/3 i gastroenterologisk kirurgi.

Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger, hvorav 2 er kombinert med professor 2 stilling og en professor 1 stilling. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. 

Vi har 16 stillinger for LIS3 (tidligere B-gren) i gastrokirurgi som går i 8 delt turnus. I tillegg til 9 stillinger for LIS2 og LIS3 for spesialiseringsforløp til gastroenterologisk kirurgi samt 1 stilling til sideutdanning for spesialiteten Gynekologi og Obstetrikk. Avdeling tilbyr også gruppe 1 tjeneste innen gastroentrologisk kirurgi med avtalt rotasjon til HPB-seksjonen ved Rikshospitalet. 
Avdelingens 16 LIS 3 er fordelt på 2 tilstede vaktlag. Et vaktteam har ansvaret som traumeteamleder. Det andre vaktteamet består av LIS 3 med mest erfaring. Begge vakttalg har ansvar for alt av operativt virksomhet på vakttid. Da vi er den største lokalsykehuset i landet vil man raskt tilegne seg stor kompetanse innenfor akutt kirurgien.  
LIS 2 stillingene er fordelt på primær og sekundærvaktskiket. Innplassering i vaktteam avhenger av erfaring

Sengepostene er organisert som 2 sengeområder med tilsammen 57 senger. I tillegg brukes senger på andre poster slik at det samlede antall inneliggende gastrokirurgiske pasienter ligger rundt 75. Bortsett fra egen dagkirurgisk enhet på Nordbyhagen, har vi i tillegg et større dagkirurgisk virksomhet ved Ahus Gardermoen som omfatter operativ virksomhet og poliklinikk.  Begge våre Gastro-LIS 3 ( også LIS-2 som tilhører gastrokirurgen) har ukentlige rotasjoner ved Gardermoen hvor man både blir lært opp og senere lærer bort inngrep med overlege tilstedet. I tillegg til dagkirurgisk virksomhet vil alle LIS 2 og LIS-3 ha fast operasjonsdager på SOP med opplæring i cancer kirurgi så vel som IBD og proktologi.

Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen colorektal kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og brokkbehandling. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst HF som skal drive operativ behandling av cancer ventriculi. Bekkensenteret ved AHUS er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer, og flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har stor dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet.

Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter og LIS.
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.
Den som ansettes ved avdelingen må være villig til å delta i virksomheten ved Ahus Gardermoen på avtalt dagbasis.


Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingen har spissfunksjoner innen kreftkirurgi, inflammatorisk tarmsykdom og akuttkirurgi, og LIS-legene roterer mellom fagområdene etter oppsatt plan.
 • Vaktarbeidet omfatter hele fagområdet av Gastrokirurgi samt Generell kirurgi.
 • Det er 14-delt tertiær bakvakt for gastrokirurgisk overlege med hjemmevakt fra kl. 21.00. Kar-/thorax- og urologisk avdeling har egne bakvaktsordninger og LIS3 B-gren vakter.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.med.
 • Norsk autorisasjon for legevirksomhet. 
 • Det er ønskelig med kirurgisk erfaring. Ved ansettelse blir man plassert i vaktteam ut fra erfaring og kompetanse. 
 • Forskningkompetanse vil bli vektlagt.  

Personlige egenskaper:

 • Det legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner i forhold til resten av personalet.
 • Pedagogiske ferdigheter, empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere.

Vi tilbyr:

 • Avdelingen tilbyr et godt arbeidsmiljø med dedikerte og kvalifiserte kolleger i mange fag, og har som intensjon å skape et stadig bedre kompetansehevende faglig miljø - også ved aktuelle nytilsettinger.
 • Deltakelse i pågående forskningsprosjekter eller å komme i gang med eget
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet og gode kommunikasjonsmuligheter, med kort reisevei fra Oslo