Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi har ledig sommervikariat for sykepleier 

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega og ønsker å ha det gøy på jobb?

Nevroklinikken ved Ahus er blant landets største enheter for nevrologi, og har landets største opptaksområde innenfor fagfeltet. Vi  gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Nevroklinikken består av to akutte sengeområder, seksjon for Nevrologisk og Fysikalskmedisinsk rehabilitering, nevrofysiologisk laboratorium, nevrologisk poliklinikk og enhet for forskning og utvikling.

Seksjon for Nevrologisk og Fysikalskmedisinsk Rehabilitering består av tre enheter; Nevrologisk Rehabilitering sengepost, Nevrologisk Rehabilitering poliklinikk og Helse i arbeid.

Nevrologisk Rehabilitering sengepost er en døgnenhet med 18 senger.
Vår målgruppe er pasienter med nevrologiske lidelser, spesielt hjerneslag. Hovedmålet er at pasienten etter et aktivt, tverrfaglig behandlingsopplegg skal kunne komme hjem og fungere best mulig. Tverrfaglig samarbeid er grunnpilaren i vårt arbeid. Det innebærer systematisk kartlegging med fokus på pasientens rehabiliteringspotensiale, ressurser og egne mål. Gjennom godt samarbeid med pasienten ser vi ofte god progresjon og bedring hos våre pasienter.

Vi har et godt arbeidsmiljø med positive og engasjerte medarbeidere som tar vare på hverandre,  er stabile og skaper kontinuitet og forutsigbarhet. Vår styrke er faglig dyktige medarbeidere i et bredt tverrfaglig miljø bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, nevropsykolog, psykiatrisk sykepleier, merkantil -og rengjøringspersonell.

Vår virksomhet ligger utenfor sykehuset i NKS sine helt nyoppførte moderne lokaler i Rektor Wolands vei 11.  Vi flyttet inn her oktober 2023 med enerom til alle våre inneliggende pasienter. Her har vi fått fasiliteter som optimaliserer behandling og tilnærming til pasientene. Vi har godt samarbeid med alle enheter i Nevrologisk avdeling, hvilket også gir store faglige utviklingsmuligheter for deg som ansatt.

 

Vi har ledig 100 % sommervikariat for sykepleier fra 10.06.24 - 31.08.24 med STORE muligheter for forlengelse.

Intervjuer og ansettelser vil kunne bli gjort fortløpende. Vi har mulighet for ansettelse i deltidsstilling dersom ønskelig.

Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet i juni kan søke før autorisasjon foreligger.

Det er muligheter for oppstart allerede fra 22.04.24 da vi trenger sykepleiere tidligere enn bare for sommerperioden.
 Stillingen er i tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Alle søkere må søke elektronisk.


Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med kompetanse og erfaring innen nevrologi, spesielt hjerneslag
 • Klinisk erfaring fra rehabiliteringsfeltet er en fordel
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Ønskelig med erfaring fra å jobbe kunnskapsbasert
 • Autorisert sykepleier, mulighet for ansettelse som sykepleierstudent med forbehold om at du får autorisasjon ved endt utdanningsforløp
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Liker å arbeide selvstendig, og er god på selvledelse
 • Evne og vilje til å arbeide tverrfaglig
 • Er engasjert og sosial
 • Sprer positive holdninger og har godt humør
 • Evner å være fleksibel
 • Tar ansvar og initiativ i et arbeidsfellesskap
 • Liker og tar gjerne en utfordring
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du har et sterkt ønske om å bidra til at seksjonen gir best mulig behandling og service til våre pasienter

Vi tilbyr:

 • Nyansettelsesprogram og tett oppfølging av kontaktsykepleier
 • Godt arbeidsmiljø med god kollegastøtte og mye godt humør
 • Kollegaveiledning 
 • Faglig utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, ingen dag er lik
 • Stabilt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Nært tverrfaglig samarbeid med fysio- og ergoterapeuter, logoped, nevrolog, nevropsykologer, sosionom, psykiatrisk sykepleier og merkantil tjeneste
 • Internundervisning/ årshjul / fagdager
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter, trening og mye annet
 • Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst
 • Kort reisevei til Oslo