• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5675527
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
Ledig stilling

Rauma kommune

Vi har ledig ferievikariat innen hjemmebasert omsorg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hva med å kombinere feriejobb med naturglede? Hjemmebasert omsorg søker ferievikarer i tidsrommet 1.juni til 15.september 2024.

Stillingstype
Vi søker fortrinnsvis etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og studenter innen disse fagfeltene. Andre med interesse for å arbeide med mennesker som har behov for helsehjelp oppfordres til å søke. Turnus dag/aften, samt helg.

Beskrivelse av arbeidssted
Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie samt praktisk bistand ute i den enkeltes hjem, samt i omsorgsboliger,bofelleskap og bokollektiv med og uten bemanning. Våre tjenester er rettet mot mennesker i alle aldre, med ulike behov i kortere og lengre perioder.

Vi jobber for

 • At den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstjenestetilbud
 • At pasienter og brukere skal kunne bo lengre hjemme
 • Økt innsats på forebygging og rehabilitering
 • Innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
 • Å sikre kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 • Tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten
 • Å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene


Vi har behov for  vikarer på følgende avdelinger:

Omsorgsboliger med bemanning
Måndalen Omsorgssenter
Snarveien 5

Hjemmesykepleien

Praktisk bistand/Renhold i hjemmet

Vi ber om at du oppgir i søknad hvilken avdeling du søker på.

Arbeidsområde

 • Bidra til at brukerne mottar tjenester basert på faglige vurderinger og etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Individuell oppfølgning basert på de tjenestene som er tildelt etter vedtak
 • Fokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning i utførelsen av oppgavene
 • Samhandling med andre faggrupper, tjenester og pårørende
 • Økt selvstendig ansvar i samsvar med kompetanse og erfaring

Kvalifikasjoner
Vi søker fortrinnsvis

 • deg med fagbrev som helsefagarbeider
 • deg som er offentlig godkjent sykepleier
 • deg som er i gang med relevant utdanning

Du som som trives med å yte gode helsetjenester til mennesker oppfordres også til å søke.

Du må ha:

 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum nivå B1
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring

Personlige egenskaper

 • Du jobber systematisk og i samarbeid med andre
 • Du er lyttende og kommuniserer tydelig
 • Må være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Du er selvstendig, men etterspør veiledning ved behov
 • Du er løsningsorientert og hyggelig i møte med andre
 • Du har god arbeidskapasitet og takler et høyt arbeidstempo

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • variert og spennende praksis
 • Avtale om stipendordning for deg som er under utdanning. For mer informasjon se våre hjemmesider på området ledige stillinger
 • Tilbud om rimelig rom i bofelleskap for deg som er sykepleier/vernepleier. De 8 første søkerne som tilbyr lengst tidsperiode i stilling over 80% prioriteres
 • Hjelp til å søke etter sommerbolig for helsepersonell som ikke blir prioritert til bofelleskap

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Mulighet for å søke økonomisk bidrag til nedbetaling av studielån ved avtale om bindingstid for studenter og nyutdannede.

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning:Søkerveiledning - Rauma kommune  eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller, og registrerer din utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format. Lenke til vitnemålsportalen kan sendes kontaktperson. Dokumentasjonen danner grunnlag for beregning av lønn.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf. Offentlegloven. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5675527
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune