Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe som psykologspesialist/psykolog i et veldig godt arbeidsmiljø?

Vi ser etter psykologspesialist eller erfaren psykolog til fast stilling ved vår Allmennpoliklinikk. Vi søker deg med godt faglig engasjement og godt humør som kan bidra opp mot våre pasienter og vårt gode arbeidsmiljø. Erfarne psykologer som har kommet langt i spesialiseringen kan bli tatt i betraktning.

Allmennpoliklinikken har 24 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av 4 psykologspesialister, 12 psykologer, 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS), sosionom og seksjonsleder.

Vi har et stort psykologmiljø både ved Allmennpoliklinikken med 16 psykologer/psykologspesialister og på DPS'et er det totalt 35 psykologer. Det er mulighet for psykologmøter annenhver uke hvor psykologene i avdelingen kan møtes omkring psykologfaglige temaer.

DPS Øvre Romerike består av de 5 kliniske seksjonene Allmennpoliklinikken, Seksjon for tidlig intervensjon og rehabilitering (TiRe) for pasienter med psykoselidelser), Seksjon for gruppeterapi (SFG) for pasienter med personlighetsforstyrrelser, Akutteam, samt en døgnseksjon med 18 senger.

Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern i Ahus og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet.

Vårt opptaksområde består av de 5 kommunene Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Hurdal og Eidsvoll på Øvre Romerike med i alt ca. 90 000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har ca. 100 ansatte og bemanningen er tverrfaglig.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialister må ha godkjent norsk spesialisering. Fortrinnsvis er det ønskelig med spesialisering innen klinisk voksenpsykologi, men andre spesialiseringer vil kunne tas i betraktning.
 • Hvis du ikke er ferdig spesialist må du ha norsk autorisasjon eller lisens som psykolog. For spesialiststilling krever det at du har kommet langt i spesialiseringsforløpet og ikke har så mye igjen før du blir ferdig med spesialiseringen.
 • Beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet, (systemtenkning og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetenes lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring fra allmennpoliklinikk/voksenpsykiatrisk poliklinikk på DPS.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • At du deler av din kunnskap og dine erfaringer.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Gode gjennomføringsevner.
 • Tar ansvar for resultater, både egne og seksjonens/avdelingens. 
 • Tar ansvar for eget bidrag til sosialt miljø og faglig utvikling.
 • Bidrar til å skape en stabil, støttende og bekreftende atmosfære. 
 • Faglig engasjert, motiverende og inspirerende.
 • Endringsvillighet-/deltagelse; både tåle godt og delta aktivt og konstruktivt i de konstante endringene som er i helsesektoren.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Vi har et stort psykologmiljø.
 • Det er psykologmøter med psykologfaglig innhold annenhver uke med der psykologene i avdelingen deltar. 
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner.
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahus-lekene årlig.
 • Mulighet for videreutdanning for spesialister. 
 • Mulighet for psykologspesialisering for psykologer.
 • Hvis du ikke er psykologspesialist tilbyr vi veiledning.
 • Vi har fokus på våre pasienter gjennom kontinuerlig tjenesteutvikling og fagutvikling.
 • Ukentlig internundervisning på avdelingen.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings -og utviklingsavdeling (FOU), og vi ønsker å ha eller delta i forskningsprosjekter.
 • Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring. 
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, kinobilletter, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud, samt rabatt på treningssentre.
 • Ahus har en boligstiftelse med personalboliger og det finnes personalbarnehage.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Jessheim er også godt og tar kun 36 min.