Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  15.04.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Veterinær
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Ingen
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1396235
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Veterinær i kombinert praksis, id 410

Reisa Dyreklinikk søker etter veterinær i kombinert praksis.

Reisa dyreklinikk er en liten smådyrklinikk i Nordreisa kommune, og omtrent 50% av praksisen vår er smådyr. Klinikken er godt utstyrt med digitalt røntgen/tannrøntgen, tann- unit, ultralyd og laboratorium med blodanalyse.

Vi har nå 2 assistenter. Resten av praksisen består av storfe med inseminering, hest og en del sau og geit. Det er ønskelig at søker er interessert i hestepraksis.

Stillingen lønnes som kommuneveterinær tilsvarende 22%, som er fast stilling, og i tillegg 30% stilling som er et 1-årig vikariat. Det er gode muligheter for forlengelse av vikariatet. I tillegg er veterinæren selvstendig næringsdrivende med egen inntjening, noe som til sammen gjør at stillinga blir 100%. Det er 4- delt vaktordning. Distriktet består av 4 kommuner; Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy.

Tiltredelse i fast stilling fra 05.08.2019, men det er ønskelig med tiltredelse i et sommervikariat fra 15.06.2019.

 • Søknadsfrist 15.04.2019.

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1688&externalId=1942&languageCode=nb

Eventuelt sendes søknad m/ CV pr e-post tilpostmottak@nordreisa.kommune.no eller til Nordreisa kommune, servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til veterinær Kristin Hauge 920 620 77 / 777 65 122.

Vi tilbyr: Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig, oppgis i søknaden hvis ønskelig. Flyttegodtgjøring etter reglement. Vi satser mye på opplæring og utvikling av egne ansatte.

Nordreisa kommune har ca. 4700 innbyggere. E6 går gjennom kommunen. Via Sørkjosen lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest. Kommunesenteret Storslett er regionsenter i Nord-Troms med en rekke offentlige og private servicefunksjoner, et godt utbygd helsevesen, godt skoletilbud, videregående skole med bl.a. skigymnas. I Nordreisa vil du finne et bredt spekter av fritidsmuligheter, en fin og variert natur med Reisafjorden, Reisadalen og Reisa nasjonalpark som sentrale friluftsmål.