Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Verter til betjening av inngangspartier

Offentlig forvaltning

Vi søkere medarbeidere som på en respektfull måte skal møte våre pasienter, pårørende og besøkende ved Sykehuset Østfold's inngangspartier i forbindelse med Covid-19.  Vi bemanner i Askim, Mysen, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Åpningstidene varierer i de ulike inngangspartiene, fra kun dagvakter til 24 timers vakter. Vi trenger bemanning alle dager.

Søknader behandles forløpende. 

Pensjonerte polititjenestemenn, nyutdannede polititjenestemenn, fengselsbetjenter, vektere og folk med bakgrunn fra forsvaret både i Norge og fra internasjonale operasjoner vil i stor grad være egnet. Folk fra andre yrkesgrupper kan være aktuelle. Egnethet vil kunne vurderes etter et kort intervju.

Dette er en svært viktig jobb for sykehuset. Du vil være den første våre pasienter, pårørende og besøkende møter. Vi er åpne for ulike stillingsstørrelser.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  
 

Arbeidsoppgaver
  • Bemanne inngangspartier
  • Screene - fylle ut kontrollskjema på pasienter/pårørende/besøkende 
Kvalifikasjoner
  • Ingen formelle kompetansekrav men personlig egnethet er et krav
  • Norsk språk muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
  • Man skal være spesielt egnet til denne type oppgaver da det må tas mange tøffe avgjørelser i døren i en sårbar situasjon for de som kommer
  • Autoritær og bestemt men samtidig høflig og hyggelig er nøkkelord