• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  19.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0483, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4610717
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Vernepleierkonsulent

Offentlig forvaltning

Presentasjon av arbeidsplassen:
Lillohagen er en privateid bolig, etablert i 2013, sentralt beliggende ved Storo/Nydalen. Her bor det 7 fantastiske beboere som har behov for bistand i hverdagen. Enhet for tilrettelagte tjenester i Bydel Sagene sikrer tjenestetilbudet til beboerne. Vi har døgnkontinuerlig drift. Det er ca 4,5 årsverk tilknyttet boligen.
 
Presentasjon av stillingen:
Vi søker en dyktig, engasjert og motiverende vernepleier, for å være med å utvikle og sikre god kvalitet på tjenestetilbudet til boligens beboere. Du må ha erfaring som tjenesteansvarlig innenfor tilsvarende tjenestetilbud . Vi er en bolig med fokus på helse og mestring, fysisk aktivitet og god ernæringsmessig oppfølging. Vi ønsker å sikre et unikt tilbud der opptrening av ferdigheter, riktig tilpasset oppfølging og brukermedvirkning står sentralt – innenfor gitte rammer. Boligen skal tilstrebe en jevn fordeling av menn og kvinner med god og variert kompetanse, for å sikre best mulig kvalitet på tjenestene. Du som søker må ha et brennende engasjement for å jobbe med mennesker med ulike former for bistandsbehov, et ønske om å utgjøre en forskjell og å gi det lille ekstra. Du må evne å rendyrke brukers behov og være lojal mot oppdraget ditt. Du må ha god faglig forståelse og bruke faget godt i vurderinger og beslutninger som tas. Du må kunne jobbe godt i team og selvstendig, samt evne å koordinere og utvikle gode tjenester. Du må være robust i forhold til å kunne håndtere utfordringer knyttet til det å jobbe tett på mennesker. Vi ønsker deg som er litt ekstra kreativ ift å finne gode løsninger, er oppfinnsom og har en formidabel evne til å se mennesker for det de er. Du må kunne stå stødig når det stormer og jobbe godt når det er rolig. Du må være redelig i alt du gjør, ansvarsfull og være god på å lede vei.
 
I Lillohagen er bistandsbehovet lavt og man jobber mye alene. Du må trives godt i eget selskap. Turnus innebærer arbeid hver 6.helg med langvakter lørdag og søndag på 12,25 timer.
 
Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse.


Arbeidsoppgaver:


- Sikre et forsvarlig tjenestetilbud og yte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer. Du må ha kjennskap til  lover og regler som omhandler brukergruppen og kunne formidle disse videre. Kartlegge, evaluere og vurdere beboers individuelle behov og koordinere et enhetlig tjenestilbud.

-  Administrativt ansvar - personal og ressursforvaltning, følge opp tjenesteproduksjon, daglig tilrettelegging og arbeidsfordeling, sikre forsvarlig bemanning, fordele arbeidsoppgaver og sikre effektiv ressursutnyttelse

- Organisering av kurspåmelding, registrering av kompetanse, følge opp manglende kompetanse, organisere og gjennomføre opplæring

- Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
- Tjenesteansvarlig rolle og oppgaver jf. BOB.
- Medisinansvar 
- Oppfølging av ernæring etter nasjonale faglige retningslinjer
- Oppfølging og deltakelse ifm fysisk aktivitet
- Bidra til tverrfaglig samarbeid om fagutvikling i enheten. Er fast medlem i arbeidsutvalget til enhetens tverrfaglige forum.
- Oppgaver delegert fra leder
- Evne å holde faglige fremlegg i ulike fora
- Bidra til godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

- Autorisert vernepleier

- Relevant videreutdanning

- Fordel å ha innehatt tilsvarende rolle/funksjon tidligere
- Bred erfaring fra målrettet arbeid med utviklingshemmede og erfaring som tjenesteansvarlig fra tilsvarende tjenestetilbud
- Kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9
- Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, tilsvarende nivå C1
- Kjennskap til håndtering av medisiner
- Kjennskap til Gerica
- Grunnleggende kunnskap om IKT og administrativt arbeid
- Ønskelig med erfaring og kunnskap innenfor ernæringsoppfølging og matlaging

 

Personlige egenskaper:

- Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
- Evne til samarbeid og fleksibilitet
- Evne til å bidra til faglig utvikling og økt kompetanse på boligen
- Bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel
- Ha evne til å arbeide mål- og resultatrettet
- Evne til å koordinere, planlegge, strukturere
- Evne til å utvikle og spre entusiasme
- Evne til å skape engasjement
- Gode kommunikasjonsevner, god formidlingsevne
- God fysisk og mental helse. Du må være robust.
- Stor arbeidskapasitet
- God omstillingsevne
- God gjennomføringsevne
- Redelig og pålitelig
- Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse  

Vi tilbyr:

- Lønnstrinn 43 i Oslo kommunes regulativ
- Utviklende og spennende arbeidsoppgaver, samt stort ansvar
- Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
- Dyktige og hyggelige kollegaer/leder
- Høyt faglig nivå og store muligheter til å påvirke dette
- Godt arbeidsmiljø
- En arbeidsplass med variert kompetanse
- Omfattende kurs- og opplæringstilbud
- Eget fagforum for 3 årige fagpersoner
- Veiledning
- Fokus på digitale løsninger og velferdsteknologi
- Svært lavt fravær og høy trivsel
- Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  19.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0483, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4610717
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune