• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3679877
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleierkonsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi trenger vernepleierkonsulenter som ønsker å bidra til et faglig løft i våre tjenester – er dette deg?

Bydel Vestre Aker, Seksjon for tilrettelagte boliger og dagtilbud består av (totalt) 13 tjenestesteder med ulike sammensettinger av både brukere og kompetanse. Vi har 11 bofellesskap, et dagsenter og EST (etter skole aktivitet) som drifter tjenester til personer med ulik grad av utviklingshemming.

Vi trenger vernepleierkonsulenter til følgende tjenestesteder:

 • Røahagan 1s: 7 unge voksne beboere. Lett til alvorlig grad av psykisk utviklingshemming.
 • Frognerseterveien 68: 4 godt voksne beboere. To multifunksjonshemmede. 
 • Pilotveien 6: 8 eldre beboere. Demens, utviklingshemming og noe psykiatri. 
 • Sørkedalsveien 169: 7 godt voksne beboere. Lett til moderat grad av psykisk utviklingshemming.

Seksjonen vår foretar et omfattende kvalitetsforbedrende arbeid for å optimalisere tjenestene vi gir til beboerne. Det er derfor stort behov for engasjerte vernepleiere i arbeidet som pågår og i tiden fremover.
Vi ser etter deg som brenner for faget, motiveres av resultater og som tar utfordringer på strak arm. Hos oss vil du få brukt din kompetanse til det fulleste, være med på å utvikle og endre systemer, samarbeide med interne- og eksterne samarbeidspartnere og være en frontfigur for fag og kvalitet i tjenesten.
Rekrutteringsprosessen handler for oss om å finne rett person til rett sted, med en faglig vurdering sammen med kandidat. Vi trenger deg som griper muligheter, viser vei og motiveres av å arbeide i et miljø i endring!

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er nyopprettet, og arbeidsoppgavene vil i stor grad bli definert underveis i samarbeid med vernepleierkonsulent, ledelse og fagteam. Du må trives med og tolerere høyt arbeidstempo, samt evne å ha parallelle prosesser. Følgende oppgaver er å påregne:

 • Stedfortrederansvar i leders fravær
 • Tjenesteansvarlig for opptil 4 brukere
 • Ansvar for legemiddelhåndtering og praktisk opplæring av ansatte uten fullmakt til utlevering av legemidler
 • Pårørendearbeid 
 • Direkte brukerrettet miljøterapeutisk arbeid
 • Faglig oppfølging og veiledning av ansatte 
 • Samarbeide på fag og kvalitet, og gi tjenester til brukere tilknyttet andre tjenestesteder etter faglige behov
 • Sikre at arbeidet utføres etter de til enhver tid gjeldende lover, regler, prosedyrer og yrkesetiske retningslinjer
 • Delegerte arbeidsoppgaver fra tjenesteleder
 • Medansvar for faglig utvikling av tjenestetilbud

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier
 • Videreutdanning er en fordel
 • Ønskelig med kjennskap til Gerica, GAT og EQS
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med utviklingshemmede (minimum 2 år)
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne (tilsvarende C1)
 • Gode kunnskaper og erfaring med målrettet miljøterapeutisk arbeid og anvendt atferdsanalyse
 • Tilfredsstillende vandelsattest 

Personlige egenskaper:

 • Brukerorientert og engasjert
 • Bevisst på egne holdninger og verdier
 • Evne til å takle uforutsette hendelser
 • Evne til å skape gode relasjoner og godt samarbeid
 • Evne til å styre, lede og koordinere innenfor gitte rammebetingelser
 • Strukturert og effektiv med gjennomføringsevne og fleksibel innstilling
 • Være lojal og ha god vurderingsevne, samt gjennomføringskraft i forhold til det som er besluttet
 • Omstillingsdyktig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Turnus med arbeid dag, kveld og helg
 • God mulighet for personlig utvikling
 • Bydelen ønsker kompetente medarbeidere, og legger til rette for at du kan ta kurs eller videreutdanning som er relevant for tjenestestedet
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønnstrinn 43
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3679877
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune