Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3131305
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Vernepleiere, teamansvarlig og helsefagarbeidere søkes til nytt botilbud

Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste
for personer med funksjonsnedsettelser

Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste i Halden kommune
søker vernepleiere, teamansvarlig og helsefagarbeidere til et nytt botilbud

Vil du være med å gjøre en forskjell? Vi søker deg som er faglig sterk, har brukeren i fokus og kommuniserer og samarbeider godt med både kollegaer, brukere og pårørende.
Avdelingen er under opprettelse og skal gi individuelle tjenester ut ifra enkeltvedtak til en ung mann. Du vil jobbe i ett team sammen med kollegaer og alle stillinger unntatt nattevakter har frigjort tid i turnus til møter, opplæring og veiledning. Nattevakter gjør individuelle avtaler med leder for å sikre oppfølging og trening. Det vil være et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre fagpersoner i enheten. Enheten har kunnskapsbasert praksis som faglig plattform og målrettet miljøarbeid er sentralt.
Hvis du vil være med å bidra i ett nytt tjenestetilbud og har fokus på fagkompetanse, gode tjenester og livskvalitet så vil vi gjerne at du søker! Oppstart i stillingene vil være Januar 2021.

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger i turnus
100 % stilling dag/kveld - hver fjerde helg med teamansvarlig funksjon etter egen funksjonsbeskrivelse og funksjonstillegg
3 x 100 % stilling dag/kveld - hver fjerde helg
3 x 69 % stilling aktiv natt – hver tredje helg

Annen helse, sosial eller pedagogisk høyskoleutdannelse kan vurderes

Helsefagarbeidere ønsker til følgende stillinger i turnus
33 % stilling dag/kveld – hver tredje helg
2 x 31 % stilling dag/kveld – hver tredje helg
2 x 29 % stilling dag/kveld – hver tredje helg
3 x 27 % stilling dag/kveld – hver tredje helg
3 x 60 % stilling passiv natt – hver tredje helg

Krav til kvalifikasjoner vernepleierstillingene:
- Autorisert vernepleier
- Personlig egnethet vektlegges
- God fysisk og psykisk helse
- Ønskelig med erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9
- Erfaring og kompetanse fra arbeid med utviklingshemmede og/eller autismespekterforstyrrelse og utfordrende atferd
- Kunnskap om målrettet miljøarbeid, kunnskapsbasert praksis og anvendt atferdsanalyse
- Sertifikat på bil, må kunne kjøre bil med manuelt gir
- Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Arbeidsområder/oppgaver vernepleierstillingene:
- Bistå og være pådriver i det faglige arbeidet i avdelingen
- Arbeid med tiltaksplaner, vedtak, individuelle planer, og koordineringsansvar
- Medisinansvar og mulig primærkontaktfunksjon
- Veiledning av kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål
- Se for øvrig felles punkt for alle stillingene

Oppgaver for teamansvarlig
Teamansvarlig innehar en nøkkelrolle i det faglige arbeidet i avdelingen, og som faglig pådriver i personalgruppen. Teamansvarlig samarbeider nært med avdelingsleder og deltar i faste møter.

Krav til kvalifikasjoner helsefagarbeider stillingene:
- Autorisert helsefagarbeider
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
- Personlig egnethet vektlegges
- God fysisk og psykisk helse
- Sertifikat på bil, må kunne kjøre bil med manuelt gir
- Kjennskap til individuell plan og HOL kap. 9 er ønskelig
- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede og/eller autismespekterforstyrrelse og utfordrende atferd

Arbeidsområder/oppgaver helsefagarbeider stillingene:
- Bistå i det faglige arbeidet i avdelingen
- Sekundærkontaktansvar
- Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i
- Samarbeid med fagpersonene
- Motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaer
- Arbeide i samsvar med gjeldende planer og målsettinger
- Motivere for aktivitet og sundt kosthold
- Holde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behov
- Løse utfordringer fortløpende

Felles Arbeidsområder/oppgaver for alle stillingene:
• Samarbeide med ulike instanser, pårørende og verger
• Delta på opplæring, kurs, fagmøter og veiledning
• Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift
• Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon
• Sørge for fortløpende rapportering og dokumentasjon i ulike fagsystem/journalsystem
• Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig
• Arbeide i tråd med kunnskapsbasert praksis
• Lojalitet til vedtatte vedtak, tiltak, prosedyrer, planer og rutiner
• Bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:
Hyggelige og kompetente medarbeidere.
Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver
Veiledning fra fagpersoner og fagrådgiver
Det planlegges nettverkssamlinger for vernepleiere 2021
Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning
Rekrutteringstilskudd for vernepleiere
Funksjonstillegg for teamsansvarlig
IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
Firmarabatt ved treningssenter
En by med flott natur med mange tur og treningsmuligheter

Generelle betingelser

Avdelingsleder vil være din nærmeste overordnet.
Det er krav om politiattest ved tilsetting
Lønn ihht gjeldende tariff

Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om
dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Søknadsfrist 30.9.2020 

Kontaktperson

Patrick Isaksen Karlsen, fungerende avdelingsleder, mob: 474 76 722
Patrik.karlsen@halden.kommune.no