• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  959159092
 • Antall ansatte
  2250
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Halden kommune
 • Adresser
  Storgata 8
  1771  HALDEN
 • Sosiale medier

Halden kommune oppføring hos:

Halden kommune

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.
Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å fortsette å utvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Halden er en grensekommune med nærhet til viktig infrastruktur som E6, jernbane og havn. Halden har en av Norges mest besøkte turistattraksjoner i Fredriksten festning. Vi har svært mange kulturarrangementer, et aktivt og variert idrettsliv og fantastiske friluftsmuligheter.

Derfor er Halden et bra sted å besøke og et fantastisk sted å jobbe og bo.

www.halden.kommune.no


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fysioterapeut

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fysioterapeut 100% ledig vikariat til 31.12.2025   Beskrivelse av arbeidssted: Halden kommune har 8,5 årsverk innen den kommunale fysioterapitjenesten, fordelt på barn og voksne. Fysioterapitjenesten er organisert under Enhet Helsehus, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som tillegg består av avtalefysioterapeuter, ergoterapitjenesten, fagkontakt …

Sykehjemslege i Halden kommune, 100% fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Vi har nå en ledig 100% stilling som sykehjemslege. Legen som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Legetjenesten har vært stabil gjennom mange år, og de øvrige legene har alle jobbet hos oss i fem år eller lengre. Stillingen er ledig fra 1. mars 2023, oppstart etter nærmere avtale. Det er 3 sykehje…

Sykepleier ved Fengselshelsetjenesten Halden Fengsel, Enhet Helsehus

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted:   Halden kommune tildeles et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet, for å yte helsetjenester til innsatte i Halden fengsel. Dette kalles importmodellen og skal sikre helsepersonell en fri og uavhengig rolle som behandlere i fengsel. Kriminalomsorgen er den statlige etaten som har ansvaret for driften av Halden fengsel og de har …

Jurist – Kommunalavdeling Teknisk (100% stilling)

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: Vi søker en juridisk rådgiver i 100% stilling til Kommunalavdeling teknisk. Stillingen er et årsvikariat med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er organisatorisk plassert i direktør teknisk sin stabsfunksjon. Arbeidsted er for tiden Storgata 7 i sentrum av Halden. Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et fr…

Sykepleier, 60% fast nattstilling ved Søsterveien tilrettelagte bolig

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted Søsterveien tilrettelagte bolig er ett borettslag med 43 leiligheter hvor Halden kommune har tildelingsrett til boligene. Det er privat boende i egen husholdning, med hjemmebaserte tjenester og personale på huset hele døgnet. Bemanningen består av en avdelingsleder, sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere / pleiemedarbei…

Tilkallingsvikarer ønskes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

for personer med funksjonsnedsettelser Beskrivelse av enheten: Enheten består av følgende avdelinger: Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Bergheimveien 9, Aspeveien, Bergheimveien 7 (avlastning), Kommandantveien, Idd, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet og Uteteam. Mer informasjon om de ul…

Tilkallingsvikarer til hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmesykepleien i Halden søker etter helsefagarbeidere og studenter som ønsker å være tilkallingsvikarer i hjemmesykepleien. Beskrivelse Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbe…