• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619603
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 21.05.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

Vernepleiere søkes til Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

for personer med funksjonsnedsettelser

 

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger:

 8 x 100% faste stillinger i turnus

Beskrivelse av arbeidssted:

Har du et brennende engasjement og interesse for mennesker med sammensatte bistandsbehov, og ønsker å bidra inn mot et kompetent fagmiljø, så er dette stillingen for deg. Avdelingene gir individuelle tjenester til brukere med sammensatte bistandsbehov og etter enkeltvedtak. Oppgavene er varierte, og vi har fokus på målrettet miljøarbeid. Enheten har kunnskapsbasert praksis som faglig plattform. Det bygges opp et godt faglig miljø i avdelingene og akkurat du kan være med å bidra til å øke kompetansen. Enheten har fagnettverk for vernepleierne, med faglig utveksling og kompetanseheving. Det legges opp til samarbeid på tvers av avdelingene i hele enheten. Antallet leiligheter i boligene er variable, men alle leilighetene er tilknyttet en serviceleilighet, der tilgjengelig personale kan kontaktes ved behov. Det må påregnes å jobbe på tvers i hele enheten.

 Kvalifikasjonskrav:

· 3-årig helsefaglig utdanning med autorisasjon som vernepleier.

· Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9

· Erfaring og kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming/autismespekter forstyrrelse

· Kunnskap om målrettet miljøarbeid og kunnskapsbasert praksis

· Førerkort kl. B, må kunne kjøre bil med manuelt gir

· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 Hovedoppgaver:

· Yte tjenester til personer med moderat til alvorlig funksjonsnedsettelse

· Bidra til økt mestring, selvbestemmelse og livskvalitet

· Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon

· Bistå og være pådriver i det faglige arbeidet i avdelingen

· Samhandle og samarbeide med interne og eksterne tjenesteytere

· Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

· Arbeide i tråd med kunnskapsbasert praksis

· Bistå avdelingsleder og andre kollegaer i vedtaksarbeid

· Bidra til å utvikle et godt fag og arbeidsmiljø

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

· Du har endringsoptimisme og høy grad av fleksibilitet

· Du er motivert og faglig engasjert

· Du har gode kommunikasjonsevner og tar ansvar for å etablere gode relasjoner med bruker, pårørende, verger og kollegaer

 Vi kan tilby:

· Hyggelige og kompetente medarbeidere.

· Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov og gode faglige miljøer

· Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning

· IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud

· Mentorordning for nyansatte

· Opplæringspakke (kurs og opplæringsvakter)

· Fagnettverk for vernepleiere · https://www.halden.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/planer-og-strategier/strategidokument-rekruttering/

Generelle betingelser

Avlønning jf. Kommunens lønns- og stillingsregulativ på bakgrunn av kompetanse og ansiennitet. Arbeidstakere tilsettes i Halden kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP

Det er krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder ved ansettelse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige Søkere.

Søknadsfrist 15.6.2022 

Spørsmål om stilling/søknadsprosess rettes til:

Tomas Staal Hafstad – spesialkonsulent, mob: 477 91 992 Tomas.staal.hafstad@halden.kommune.no

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4619603
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 21.05.2022