• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3913433
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Vernepleiere ønskes til Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vernepleiere ønskes til Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste for personer med funksjonsnedsettelser

 

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger:

 

2 x 100% faste stillinger i turnus i avdelingene Isebakkeveien, Rådyrfaret og Aspeveien

2 x 100% faste stillinger i turnus i avdeling Bergheimveien 9

2 x 65,73% faste stillinger i turnus avdeling Bergheimveien 9 – aktiv natt

1 100% fast stilling i turnus i avdeling Opalveien, Friggsvei og Kvartetten med teamansvarligfunksjon

1 x 100% fast stilling i avdeling Uteteam og avlastning med teamansvarligfunksjon 

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Har du et brennende engasjement og interesse for mennesker med sammensatte bistandsbehov, og ønsker å bidra inn mot et kompetent fagmiljø, så er dette stillingen for deg. Avdelingene gir individuelle tjenester til brukere med sammensatte bistandsbehov og etter enkeltvedtak. Oppgavene er varierte, og vi har fokus på målrettet miljøarbeid. Enheten har kunnskapsbasert praksis som faglig plattform. Det bygges opp et godt faglig miljø i avdelingene og akkurat du kan være med å bidra til å øke kompetansen. Enheten har som mål å ha nettverkssamlinger for vernepleierne, med faglig utveksling og kompetanseheving. Det legges opp til samarbeid på tvers av avdelingene i hele enheten. Antallet leiligheter i boligene er variable, men alle leilighetene er tilknyttet en serviceleilighet, der tilgjengelig personale kan kontaktes ved behov. Uteteam yter i hovedsak ambulerende tjenester i form av praktisk bistand og opplæring, for kortere eller lengre perioder, til mennesker som bor selvstendig. Det må påregnes å jobbe på tvers i hele enheten.

 

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Yte tjenester til personer med moderat til alvorlig funksjonsnedsettelse
 • Styrke daglig fungering og bidra til økt livsmestring med målrettet miljøterapeutisk oppfølging
 • Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon
 • Bistå og være pådriver i det faglige arbeidet i avdelingen
 • Samhandle og samarbeide med interne og eksterne tjenesteytere.
 • Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål
 • Arbeide i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Bistå avdelingsleder og andre kollegaer i vedtaksarbeid
 • Bidra til å utvikle et godt fag og arbeidsmiljø
 • For Teamansvarlig er det utarbeidet en stillingsbeskrivelse. Teamansvarlig innehar en nøkkelrolle i det faglige arbeidet i avdelingen, og som faglig pådriver i personalgruppen. Teamansvarlig samarbeider nært med avdelingsleder og deltar i faste møter.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • 3-årig helsefaglig utdanning med autorisasjon som vernepleier.

 • Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9 
 • Erfaring og kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming/autismespekter forstyrrelse
 • Erfaring med konfliktdempende kommunikasjon
 • Kunnskap om målrettet miljøarbeid og kunnskapsbasert praksis
 • Førerkort kl. B, må kunne kjøre bil med manuelt gir
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Du har endringsoptimisme og høy grad av fleksibilitet

 • Du er motivert og faglig engasjert
 • Du kan benytte funksjonelle analyser
 • Du har gode kommunikasjonsevner og tar ansvar for å investere i relasjoner med bruker, verger og kollegaer.

 

Vi kan tilby:

 • Hyggelige og kompetente medarbeidere.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehov og gode faglige miljøer
 • Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning
 • IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
 • Mentorordning for nyansatte
 • Opplæringspakke (kurs og opplæringsvakter)
 • Rekrutteringstilskudd for vernepleiere
 • Funksjonstillegg for teamsansvarlig
 • Turnusarbeid, hver 3.helg.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn i hht lov og avtaleverk

Det er krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder ved ansettelse

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3913433
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune