Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vernepleiere/Miljøterapeuter søkes til å jobbe sammen med oss.

Er du en faglig engasjert vernepleier eller miljøterapeut med stor interesse for menneskene rundt deg? 

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver. Byggstien bofellesskap søker etter to engasjerte vernepleiere/ miljøterapeuter i en 100% fast stilling og i et 100% vikariat. Søra Bråde bofellesskap 1.etg søker etter en vernepleier/miljøterapeut i 100% fast stilling. 

Byggstien og Søra Bråde 1.etg. bofellesskap er en del av virksomheten Bo og aktivitet Nord og er lokalisert på Madla. Det er gode bussforbindelser og flott turområde i nærheten. Bofellesskapene er døgnbemannet og gir tjenester til 6 og 8 beboere med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt.

Målet for Bo og aktivitet Nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud for å fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak.

Arbeidsoppgaver:

Vi verdsetter en kultur hvor medarbeidere og leder involverer hverandre og betrakter det som en styrke å løse oppgavene i fellesskap.

Du skal i stillingen som vernepleier eller miljøterapeut:

 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Ivareta primær- og/eller sekundærkontaktansvar.  
 • Dokumentere i CosDoc: oppfølging, evaluering, oppdatering av tiltaksplan og registering av avvik. Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS.
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. 
 • Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak. 
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Delta aktivt i ressursgrupper i Bo og aktivitet Nord. 
 • Ha en veiledende rolle ovenfor kollegaer, og tilby en hjelpende hånd der det er behov.
 • Bo og aktivitet Nord er i gang med å implementere PAS (positiv atferd støtte) som verdisyn i alle avdelinger. Du som vernepleier/miljøterapeut vil få en sentral rolle i implementeringsprosessen.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter deg som er autorisert vernepleier eller har en bachelorgrad innen helse og sosialfag.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med brukergruppen. 
 • Du aktiviserer og motiverer beboerne og håndterer utfordrende situasjoner.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre det lille ekstra for våre beboere.  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen. 

Personlige egenskaper:

Du skaper gode relasjoner med beboere og kollegaer.

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.  
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som er opptatt av å dele kunnskap og å søke nye løsninger og ny kunnskap. 
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.
 • I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker.
 • Du er en aktiv og sosial person som har evnen til å dele humor og glede.
 • Virksomheten har en egen bil og det er derfor en fordel om du har sertifikat.
 • Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring og personlig utvikling; nyansattkurs, oppfølgingssamtaler, kompetanseplaner, veiledning m.m. 
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper og kurs  (PAS, MAP, Helse og omsorgstjenesteloven Kap. 9, dokumentasjon m.fl.) 
 • I våre bofellesskap har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere og miljøterapeuter. 
 • Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet. 
 • Lønn:
  645500 Vernepleier årslønn 475 100 - 572 100 (Turnustillegg kr. 20.000 årlig) i 100 % stilling                                                                                                                               667500 Miljøterapeut årslønn 459 100 - 537 900 i 100 % stilling