Ledig stilling

Lillehammer kommune

Vernepleiere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Lillehammer kommune jobber alle i helse og velferdssektoren etter visjonen hele livet. Dette skal være førende for både tjenestetilbudet og tjenesteutførelse.
Lillehammer kommune har i en årrekke gitt tilbud om dag og sysselsetting til mennesker med nedsatt funksjonsevne ved tidligere Kløverbakken dagsenter. Siden Kløverbakken dagsenter ble revet har man i en lengre periode hatt midlertidig tilhold i lokaler i Familiens hus, Storgata 170.

Vi har nå flyttet inn i nye og permanente lokaler i Nordre Ål bydel, vis a vis Rosenlundssenteret. 

Avdelingen gir et individuelt tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen vil også gi enkelte brukere arbeidstrening som forberedelse til ordinært arbeid.
"Arbeidslivet er en av de mest sentrale inngangsportene til fellesskap og deltagelse i samfunnet. Arbeidsplassen gir inntekter og er en arena for sosial deltagelse. Mange opplever også at arbeidsplassen gjennom meningsfylt aktivitet bidrar til økt livskvalitet" (St.meld. nr. 40, 2002-03, s 40).

Det er ledig 1 fast 100 % stilling, og 1 100 % svangerskapsvikariat. 

Arbeidstid er dagtid. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene til brukere på Dugandes består i dag av ulike produksjons- og sysselsettingsoppgaver som blant annet: vedarbeid, tennbrikettproduksjon, pakkeoppdrag, smoothieproduksjon, male og formingsarbeid.

I de nye lokalene våre etableres det en kafe, produksjon av matvarer for videresalg, vaskeri og bilvask. 

Både det å flytte inn i nytt, større bygg og en utvidelse av tilbudet for flere brukere innebærer mange endringer nå og i fremtiden for de ansatte.

Personalet på Dugandes vil også ha ansvar for hjelp til brukere på andre avdelinger innenfor tjenesteområdet vårt.

Kvalifikasjoner:

Vi som ansatte har store ambisjoner og ønsker å utvikle et sterkt fagmiljø, som kjennetegnes av høy kvalitet på det miljøterapeutiske arbeidet slik at brukerne opplever en meningsfull hverdag, utvikling og mestring.

Vår ledelse er tydelig og faglig engasjert og har forventninger til oss. Dette gjør at vi blir utfordret og inspirert til stadig å utvikle oss til det beste for de vi skal bistå.  Vi jobber hardt sammen for et inkluderende, omgjengelig og godt arbeidsmiljø og vi liker våre arbeidsoppgaver.

 
Erfaring og oppdatert kunnskap om brukergruppen, målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd, anvendt atferdsanalyse og Hol kap.9.
Erfaring med å gi strukturert kollegaopplæring og veiledning.
Stor fordel med erfaring i å gjennomføre og lede kursing ovenfor kollegaer- og brukergruppen.
Autorisert vernepleier.
Gode norskkunnskaper - både muntlig og skriftlig.
Førerkort klasse B.
Politiattest kreves ved tilsetting.

Personlige egenskaper:

Kreativ, handy og initiativrik.
Gode samarbeidsevner og evner å jobbe i team så vel som selvstendig
Allsidig, positiv, uredd, engasjert og villig til å ta i et ekstra tak.
Ansvarsfull, tar eierskap og har god gjennomføringsevne.
Arbeidet kan medføre fysisk og psykisk anstrengelser.
Du må ha et stort engasjement for og et reflektert forhold til brukergruppen.
Fleksibel og motivert for endringsarbeidet som følger.
Fremsnakker andre.
Menn oppfordres til å søke pga personal- og brukersammensettingen.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Mulighet for å jobbe i team med faglige høye ambisjoner.
Jobbe etter prinsippet innen målrettet miljøarbeid og atferdsanalytiske tiltak.
En personalgruppe med stort engasjement.
For at vi skal ivareta vårt ansvar som miljøterapeuter er det lagt til rette for fagtid.
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
En tjeneste under utvikling hvor du kan være med å påvirke.