Ledig stilling

Trondheim Kommune

Vernepleiere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heimdal bo- og aktivitetstilbud har, med snarlig tiltredelse, ledig fem faste 100 prosent stillinger som vernepleier.

Heimdal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming og psykiske lidelser.
Vi er i dag organisert i flere avdelinger med heldøgns omsorg. Vi drifter dagtilbud/aktivitetstilbud, vi gir tjenester til hjemmeboende med nærhet til base, samt tilsyn etter skoletid og i ferier for elever i videregående skole.

Vi jobber etter Trondheim kommunes verdier: Åpen, Kompetent og Modig.

Mer informasjon om bo- og aktivitetstilbud i Trondheim kommune finner du på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå mennesker med ulike bistandsbehov i dagliglivets gjøremål
 • Primærkontaktansvar
 • Være med på videreutvikling av tjenestetilbudet
 • Legge til rette for mestring og trivsel rundt den enkelte tjenestemottaker
 • Medvirke til kvalitetssikring av tilbudet
 • Dokumentasjon og bruk av aktuelle dataprogram
 • Veilede og gi opplæring til kolleger, elever, studenter

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent vernepleier
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk
 • Erfaring i arbeid med utfordrende adferd, forebygging og håndtering
 • Kjennskap til diagnoser og miljøterapeutiske tiltak
 • Ønskelig med Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av kvalitet og er faglig oppdatert
 • Du er ansvarsbevisst og trives både med selvstendige oppgaver og å jobbe i team
 • Du er fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Du liker å arbeide i en hektisk hverdag
 • Du bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø
 • Evne til å skape gode samspill og relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Må ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ha gode etiske holdninger
 • Vi vektlegger personlig egnethet
 • Menn oppfordres til å søke på grunn av sammensetning i personal og brukergruppen

Vi tilbyr:

 • Internopplæring, boa-skolen, legemiddelhåndteringskurs, kurs i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Kompetansehevende tiltak
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Forutsigbar turnus/årsturnus