Ledig stilling

Trondheim Kommune

Vernepleiere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heimdal bo- og aktivitetstilbud har, med snarlig tiltredelse, ledig fem faste 100 prosent stillinger som vernepleier.

Tre av stillingene innebærer arbeid på dag, kveld og helg.
To av stillingene innebærer arbeid på dagtid ved aktivitetstilbud samt helgestilling ved bolig. 

Heimdal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming og psykiske lidelser.
Vi er i dag organisert i flere avdelinger med heldøgns omsorg. Vi drifter dagtilbud/aktivitetstilbud, vi gir tjenester til hjemmeboende med nærhet til base, samt tilsyn etter skoletid og i ferier for elever i videregående skole.

Vi jobber etter Trondheim kommunes verdier: Åpen, Kompetent og Modig.

Mer informasjon om bo- og aktivitetstilbud i Trondheim kommune finner du på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegging av aktivitetstilbud for mennesker med ulike bistandsbehov 
 • Bistå mennesker med ulike bistandsbehov i dagliglivets gjøremål
 • Primærkontaktansvar
 • Være med på videreutvikling av tjenestetilbudet
 • Legge til rette for mestring og trivsel rundt den enkelte tjenestemottaker
 • Medvirke til kvalitetssikring av tilbudet
 • Dokumentasjon og bruk av aktuelle dataprogram
 • Veilede og gi opplæring til kolleger, elever, studenter

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent vernepleier
 • Kompetansekravet kan fravikes ved tilsvarende 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning med relevant praksis og erfaring
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk
 • Erfaring i arbeid med utfordrende adferd, forebygging og håndtering
 • Kjennskap til diagnoser og miljøterapeutiske tiltak
 • For to av stillingene er førerkort klasse B et krav 
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av kvalitet og er faglig oppdatert
 • Du er ansvarsbevisst og trives både med selvstendige oppgaver og å jobbe i team
 • Du er fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Du liker å arbeide i en hektisk hverdag
 • Du bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø
 • Evne til å skape gode samspill og relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Må ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ha gode etiske holdninger
 • Vi vektlegger personlig egnethet
 • Menn oppfordres til å søke på grunn av sammensetning i personal og brukergruppen

Vi tilbyr:

 • Internopplæring, boa-skolen, legemiddelhåndteringskurs, kurs i helse- og omsorgstjenesteloven kap 9
 • Mentorordning
 • Kompetansehevende tiltak
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Forutsigbar turnus/årsturnus