Detaljer


Vernepleier - vikariat 100%

Fra 01.01.17 ble botilbud for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter, Bo og aktivitet nord og sør. Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger under Bo og Aktivitet Sør som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug.

Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger på Hundvåg og er et heldøgnstilbud hvor det bor 19 mennesker med ulik grad av utviklingshemning og forskjellige hjelpebehov. Som medarbeider hos oss vil du bidra til at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.

Har du et brennende engasjement for helsefremmende arbeid? Tar du utfordringer som muligheter og løser oppgaver med faglig forankring? Er du samtidig fleksibel og trives i team og samarbeid med andre? Da er det deg vi søker etter! En ansatt skal svangerskapspermisjon og vi lyser nå ut et vikariat hos oss. Som vernepleier i Morteveien og Skeisvika bofellesskap får du ansvar og mulighet til å arbeide med faglig utvikling, PAS, planlegge aktiviteter, dele din kunnskap og utvikle deg selv. Vi har fokus på å arbeide systematisk med kvalitetsarbeid, fagutvikling og har brukermedvirkning i sentrum. 

Arbeidsoppgaver

Ansvar for at brukere har en ajourført tiltaksplan i CosDoc

Oppfølging, gjennomføring, dokumentering og evaluering av planer og tiltak 

Bidra til at miljøarbeidet holder et høyt faglig og etisk standard i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter for å kvalitetssikre den enkeltes beboers tjeneste tilbud.   

Ansvar for å veilede og undervise helsefagarbeidere, studenter og andre ansatte i avdelingen

Profesjonelt miljøarbeid, omsorg og pleie med fokus på den enkeltes ressurser og behov er viktige stikkord i arbeidet vi gjør.

Planlegge og gjennomføre aktiviteter

Primær- og sekundærrolle

Legemiddelhåndtering

Medvirke til samarbeid med beboer, kollega, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere  

Kvalifikasjoner

Det er en fordel med erfaring fra arbeid i bofellesskap eller arbeid knyttet til mennesker med en psykisk utviklingshemning.

Du må ha autorisasjon som vernepleier.

Erfaring med PAS er en fordel 

God og faglig skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Du må ha grunnleggende IKT kompetanse 

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.  

Personlige egenskaper

Du er engasjert, opptrer ansvarsfullt og har en holdning om at jobben du gjør er viktig og utslagsgivende for livskvaliteten til beboerne. 

Du er et ja-menneske, som ser løsninger og tar initiativ til at arbeidsdagen får en god flyt.

Du har faglig og personlig styrke til å håndtere ulike situasjoner.

Du er en fleksibel, selvstendig og ansvarsfull person med høy etisk standard.

Du har evne til å planlegge og organisere egen tid, hvor du tar ansvar for egne og felles oppgaver.

Du må kunne arbeide godt i team, samtidig som du kan jobbe selvstendig.

Du har evnen til å kommunisere med ulike mennesker på en klar, tydelig og hyggelig måte, samt ha gode relasjonelle ferdigheter som etablerer og utvikler gode  relasjoner.

Du ønsker å være en aktiv bidragsyter for å skape et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Et inkluderende, trivelig og sosialt arbeidsmiljø

Varierte arbeidsdager og gode kollegaer

Vi ønsker at du skal få bruke den kompetanse du innehar samt utvikle deg og tilbyr derfor spennende fagdager og kurs samt muligheter for å forme jobben etter dine interesser for faget og ferdigheter

Arbeid i turnus D/A, med arbeid hver 3.helg

Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Hjem-jobb-hjem - avtale

Lønn etter ansiennitet i henhold til gjeldene tariff